เตรียมใช้ระบบคูปองเรียน 'สพฐ.-เอกชน' ปีงบประมาณ 2561

2 พ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 784 ครั้ง


	เตรียมใช้ระบบคูปองเรียน 'สพฐ.-เอกชน' ปีงบประมาณ 2561

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเตรียมขับเคลื่อนโครงการคูปองการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในปีงบประมาณ 2561 เชื่อว่าจะทำให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพทางการศึกษามากขึ้น  เบื้องต้นคาดว่าจะอุดหนุนคูปองการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประมาณ 1,900 บาท และนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประมาณ 2,900 บาท (ที่มาภาพ: 4tests.com)

2 พ.ค. 2559 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่านายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ขับเคลื่อนโครงการคูปองการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากเห็นว่าการให้เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรอุดหนุนทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึง ซึ่งระบบคูปองการศึกษาจะทำให้ผู้เรียนเลือกสถานที่เรียนที่มีคุณภาพได้ ที่สำคัญจะทำให้โรงเรียนทุกแห่งตื่นตัวที่จะพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของตนเองมากขึ้น อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไปคำนวณความเหมาะสมของจำนวนเงินอุดหนุนที่ควรได้รับผ่านคูปองการศึกษา เบื้องต้นคาดว่าจะอุดหนุนคูปองการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประมาณ 1,900 บาท และนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประมาณ 2,900 บาท

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ต้องดูงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาทั้งหมดของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อนำมาเกลี่ยและจัดสรรเป็นคูปองการศึกษาให้แก่เด็กไปเลือกสถานศึกษาที่จะเข้าเรียนเอง ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการดำเนินการโครงการดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามากขึ้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ