ผ่อนผันจุดถ่ายเทน้ำมันแก้ปัญหาส่งออกไปพม่า

1 ธ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 2059 ครั้ง


	ผ่อนผันจุดถ่ายเทน้ำมันแก้ปัญหาส่งออกไปพม่า

กระทรวงพลังงานผ่อนผัน 3 จุดถ่ายเทน้ำมันใน อ.แม่สอด จ.ตาก 6 เดือนเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังพม่า สถิติเผยแต่ละปีมีการขนส่งน้ำมันจากไทยไปขาย 249 ล้านลิตร มูลค่า 3,069.5 ล้านบาท (ที่มาภาพประกอบ: Myanmar Business Today)

เว็บไซต์ Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมาว่า พล.อ.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ากระทรวงได้ผ่อนผันให้จุดถ่ายเทน้ำมัน 3 จุด คือ จุดที่ 10,13 และ 21 ที่ ต.ท่าทรายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก สามารถตั้งเป็นสถานที่เก็บน้ำมันได้ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นคลังน้ำมัน โดยให้ผู้ประกอบการน้ำมันสร้างที่เก็บน้ำมันได้ในปริมาณดีเซลไม่เกิน 15,000 ลิตร และเบนซินเก็บได้ไม่เกิน 454 ลิตร ซึ่งเข้าข่ายสถานที่เก็บลักษณะที่ 2 คือสร้างและสามารถแจ้งกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เท่านั้นก็สามารถดำเนินการได้เลย ไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานอื่นอีก ทั้งนี้การผ่อนผันดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 18 พ.ย. 2559 และจะมีระยะเพียงแต่ 6 เดือน เพราะเป็นช่วงที่กระทรวงการต่างประเทศจะไปเจรจากับรัฐบาลพม่าเพื่อให้เกิดการขนส่งน้ำมันทางรถบรรทุกผ่านสะพานมิตรภาพไทยพม่าได้ตามปกติต่อไป โดยหากผลเจรจาสำเร็จก็จะยกเลิกจุดผ่อนผันตั้งสถานที่เก็บน้ำมันดังกล่าวต่อไป

สำหรับการซื้อขายน้ำมันไทยและพม่าในแต่ละปีนั้น มีการขนส่งน้ำมันจากไทยไปขายในปริมาณ 249 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า 3,069.5 ล้านบาท 

พลเอกสุรศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาข่าวซึ่งระบุว่าเกิดปัญหาการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังพม่า ผ่านท่าเรือขนส่งสินค้าชั่วคราว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก กระทรวงพลังงาน ได้ออกกฎกระทรวงการขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2558 ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและการค้าชายแดน นั้น มีความคลาดเคลื่อนโดย ข้อเท็จจริงคือ การส่งออกน้ำมันที่ผ่านมา ใช้วิธีถ่ายจากรถขนส่งน้ำมันผ่านทางท่อน้ำมันหรือถ่ายลงเรือข้ามแม่น้ำเมย เนื่องจากสะพานมิตรภาพไทย - พม่า ชำรุดไม่สามารถรองรับน้ำหนักรถบรรทุกน้ำมันได้ แต่ในปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้รับการยืนยันจากกรมทางหลวงว่าได้ผ่านการทดสอบการรับน้ำหนักให้รองรับรถบรรทุกน้ำมันได้แล้ว 

อย่างไรก็ตาม เมื่อกลางเดือนพ.ย.ที่ผ่านมาได้รับรายงานจากจังหวัดตากว่า จังหวัดเมียวดี ของพม่าไม่อนุญาตให้รถขนส่งน้ำมันวิ่งข้ามสะพาน โดยอ้างว่าจะต้องรอข้อสั่งการจากส่วนกลางก่อน โดยเป็นช่วงที่กฎกระทรวงการขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมากำหนดให้การจ่ายน้ำมันจากรถขนส่งน้ำมัน จะกระทำได้ภายในสถานที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานเท่านั้น ทำให้ การขนส่งน้ำมันแบบเดิมไม่สามารถทำได้ ดังนั้นเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรมธุรกิจพลังงาน จึงได้เชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ จึงได้มีแนวทางการผ่อนผันจุดถ่ายเท น้ำมันชั่วคราวทั้ง 3 จุด ไปก่อน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: