ปภ.ขอความร่วมมือเลื่อนการทำนาปีออกไปจนกว่าจะมีฝนตกตามฤดูกาลปกติ

1 มิ.ย. 2559 | อ่านแล้ว 869 ครั้ง


	ปภ.ขอความร่วมมือเลื่อนการทำนาปีออกไปจนกว่าจะมีฝนตกตามฤดูกาลปกติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานจากที่มีการคาดกาณ์ว่ามีแนวโน้มเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในระหว่างปลายเดือนมิถุนายน – ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เลื่อนการทำนาปีออกไปจนกว่าจะมีฝนตกตามฤดูกาลปกติ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อป้องกันผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ (ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย)

1 มิ.ย. 2559 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่านายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ปัจจุบัน (30 พค 59) มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 37 จังหวัด 238 อำเภอ 1,241 ตำบล 9,934 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 13.25 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมประสานหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง ทั้งน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า มีแนวโน้มเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ในระหว่างปลายเดือนมิถุนายน – ต้นเดือนกรกฎาคม จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด กักเก็บน้ำและสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภค ส่วนเกษตรกร ควรวางแผนการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ เลื่อนการทำนาปีออกไปจนกว่าจะมีฝนตกตามฤดูกาลปกติ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อป้องกันผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ

และเนื่องจากในระยะนี้ บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดลำพูน ลำปาง เพชรบูรณ์ เลย จันทบุรี ตราด ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก จึงขอให้เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนัก รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมถึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: