ตามคาด เลื่อนจับสลากโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการอีกครั้ง

1 ก.พ. 2559 | อ่านแล้ว 883 ครั้ง


	ตามคาด เลื่อนจับสลากโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการอีกครั้ง

กกพ.ระบุโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรยังไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกจับสลากและประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการได้ รอ กพช.กำหนดหลักเกณฑ์ หลัง คสช.ยกเว้นบังคับใช้ผังเมืองกิจการบางประเภท (ที่มาภาพ: fortune.com)

1 ก.พ. 2559 สำนักข่าวไทยรายงานว่านายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่านมาว่าคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่มีผลใช้บังคับกับกิจการตามข้อ 1 (1) ที่ให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่อยู่ในแผน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลต่อการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

“เพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งข้างต้น กกพ.จึงไม่สามารถประกาศกำหนดการเกี่ยวกับขั้นตอนการประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการการคัดเลือกโดยวิธีการจับสลากการแสดงผลการคัดเลือก และการประกาศรายชื่อเจ้าของโครงการที่ผ่านการพิจารณาอย่างเป็นทางการ จนกว่า กพช. จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น” นายวีระพล กล่าว

ดูเพิ่มเติม: 

ประกาศ สำนักงาน กกพ. เรื่อง แจ้งดำเนินการเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

‘โซลาร์ฟาร์มส่วนราชการ’ส่อแววสะดุด กองทัพ-อปท.ติดข้อกม.-อ้างรบ.ที่แล้ว

 

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: