จัดอบรมโครงการสร้างความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่ จ.สระแก้ว

31 ส.ค. 2558 | อ่านแล้ว 845 ครั้ง


	จัดอบรมโครงการสร้างความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่ จ.สระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว จัดอบรมสร้างความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ให้กับข้าราชการ ที่ปรึกษาภาคประชาชน สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน และเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานจำนวน 50 คน (ที่มาภาพประกอบ: wikipedia.org)

31 ส.ค. 2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วรายงานว่าเมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมานายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ ที่ห้องประชุมสระแก้วสระขวัญ โรงแรมธนาสิริโฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้กับข้าราชการ ที่ปรึกษาภาคประชาชน สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน และเครือข่ายอาสาสมัครพลังงาน จำนวน 50 คน

โดย นายชิรวิชญ บุญสม ผู้อำนวยการกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์กล่าวรายงานในการจัดอบรมโครงการสร้างความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ที่ปรึกษาภาคประชาชน สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน และเครือข่ายอาสาสมัครพลังงาน จำนวน 50 ท่าน เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดสระแก้วได้รับทราบ และเข้าใจถึงประสิทธิภาพของพลังงานนิวเคลียร์ ขั้นพื้นฐานเพื่อจะได้พัฒนาทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และจะได้เกิดเครือข่ายในระดับจังหวัด ซึ่งกระทรวงพลังงานได้วางเป้าหมายไว้ 29 จังหวัด เพื่อทราบในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ประชาชนให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง เป็นเพราะกลัวหรือไม่แน่ใจในด้านความปลอดภัย จึงทำให้ปัจจุบันภาครัฐยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ให้เดินหน้าต่อไปได้ เพราะประชาชนยังไม่เข้าใจและยังมีความกลัวจากเหตุการณ์การระเบิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในต่างประเทศจนทำให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจและไม่ยอมรับ ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อถือเป็นโอกาสที่ทุกภาคส่วนจะได้ศึกษาและสร้างความเข้าใจเพื่อได้รับประโยชน์ที่สูงสุด และนำไปเผยแผร่ให้กับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: