การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟของรัฐ

29 ม.ค. 2558 | อ่านแล้ว 997 ครั้ง


นอกจากนี้การส่งเสริมให้มีการใช้มิเตอร์ไฟฟ้าประเภท Time of Use (TOU Meter) ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะจะทำให้ประชาชนประหยัดการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวันด้วย

ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ระบุว่าโครงการโซลาร์รูฟนี้เป็นการกำหนดให้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในบ้านและอาคารก่อนจะขายไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่เหลือจากการใช้ในบ้านอาคาร (Net Metering) ดังนั้นปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จะไหลออกไปสู่ระบบของการไฟฟ้าฯ จะน้อยกว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟและถ้าราคาที่จะให้การไฟฟ้าฯ รับซื้อไม่สูงมากนัก ก็จะใช้เงินสนับสนุนไม่มาก สนพ. จึงมีความเห็นว่าเป็นโครงการที่น่าจะสามารถดำเนินการได้

ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ระบุว่าพร้อมที่จะวางแผนการพัฒนาและสร้างความพร้อมของระบบจำหน่ายในระยะยาว ในอนาคต Load Profile ของการไฟฟ้าอาจจะเปลี่ยนแปลง อาจมีการติดตั้งระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน กฟภ. มีระเบียบข้อกำหนดของการติดตั้งโซลาร์รูฟอยู่แล้วจึงสามารถนำข้อกำหนดเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับโครงการนี้ได้เลย ด้านอัตราการรับซื้อไฟฟ้า หากเป็นราคาขายส่งซึ่งเท่ากับที่ กฟภ. ซื้อจาก กฟผ. นั้นก็จะถูกเกินไป ประชาชนจะไม่สนใจเข้าร่วมโครงการจึงควรพิจารณารับซื้อในราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าควรให้มีหน่วยงานบริการแก่ประชาชนแบบ One Stop Service และอย่าให้มีการผูกขาดทั้งในด้านการตลาดและข้อกำหนดของสินค้าควรมีการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีในประเทศไทยควรมีมาตรการส่งเสริมด้านภาษีมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนเจ้าของอาคารบ้านเรือนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกหลังคาที่เหมาะสมในการติดตั้งโซลาร์รูฟส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

ที่มา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ

ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.inhabitat.com/

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: