เลือกตั้งภายใต้รัฐบาลทหาร คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนเกษตรกรเพียง 30%

29 มิ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 673 ครั้ง


	เลือกตั้งภายใต้รัฐบาลทหาร คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนเกษตรกรเพียง 30%

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เปิดเผยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อย่างไม่เป็นทางการ มีผู้มาใช้สิทธิน้อยกว่าประมาณการณ์ไว้ ร้อยละ 30 จากมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,700,000 คน ภาคกลางและภาคใต้ มีผู้มาใช้สิทธิน้อยที่สุด (ที่มาภาพ: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)

29 มิ.ย. 2558 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่านายมนัส วงษ์จันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเมื่อวานนี้ (28 มิ.ย.) ว่าผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการกว่า 3,000 หน่วยเลือกตั้ง หรือร้อยละ 70 จาก ทั้งหมด 4,900 หน่วยทั่วทั้งประเทศ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,700,000 คน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 30 แต่มีผู้มาใช้สิทธิเพียงร้อยละ 20 โดยในภาคกลางและภาคใต้ มีผู้มาใช้สิทธิน้อยสุด และส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหน้าเดิมที่ได้รับการเลือกตั้ง ไม่พบปัญหาการทุจริต ทั้งนี้ จะทราบผลอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ (30 มิ.ย.) และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน 7 วัน จากนั้นจะเสนอชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้ง ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อลงนามแต่งตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร และเสนอนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนต่อไป โดยจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ