สธ.ยกเลิกหน่วยบริการ 'บัตรทอง'  ให้ สปสช.ดูแล

29 ม.ค. 2558


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 สำนักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ รายงานว่า นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในหนังสือลงวันที่ 15 มกราคม 2558 ให้หน่วยงานสำนักงานปลัด สธ.ยกเลิกการทำหน้าที่นายทะเบียนและหน่วยรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และยกเลิกการเป็นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สาขาจังหวัด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

ทั้งนี้จะเกิดผลกระทบ อาทิ หน่วยบริการไม่สามารถตรวจสอบสิทธิประชาชนก่อนให้บริการได้ และหากประชาชนต้องการย้ายหน่วยบริการจะต้องแจ้งเปลี่ยนที่ สปสช.เขต ซึ่งมีเพียง 12 แห่งในจังหวัดใหญ่ทั่วประเทศ แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยบริการ นอกจากนี้ ประชาชนอาจไม่ได้รับบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพของจังหวัด เนื่องจาก สปสช.ไม่สามารถส่งข้อมูลให้หน่วยบริการ สธ.ได้

สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการเอาผู้ป่วยเป็นตัวประกัน โดยจะทำให้เกิดความสับสนและสร้างความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่หรือต้องการย้ายสิทธิ

"อยากให้ผู้บริหาร สธ.เข้าใจว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นนโยบายรัฐ ไม่ใช่ของ สปสช.ฝ่ายเดียว จึงอยากให้เลิกท่าทีดังกล่าว และขอให้ผู้บริหาร สธ.ตั้งสติดีๆ ทำตัวสงบ และทำสมาธิว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไรไม่ให้กระทบ กับประชาชน และไม่เอาประชาชน เป็นตัวประกันอย่างที่เกิดขึ้นแบบนี้" สุรีรัตน์ กล่าว

ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพกล่าวอีกว่า อยากเสนอให้ทั้งสองฝ่ายจับมือกันเรียกร้องรัฐบาล และสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัว หลังจากถูก แช่แข็งที่ 2,896 บาท มานาน 3 ปี ซึ่งเชื่อว่าหากงบเหมาจ่ายรายหัวเพิ่มขึ้นเกิน 3,000 บาท ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขัดแย้งกัน

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. กล่าวว่า ได้นัดหมายทุกฝ่ายมาหารือกับ สปสช.ในการรับฟังความคิดเห็นวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้  โดยยืนยันว่าปัญหาดังกล่าวจะไม่กระทบการให้บริการ

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ