เผยไทยมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าทั่วประเทศแล้วกว่า 1,900 สถานี

28 ก.ย. 2558 | อ่านแล้ว 2834 ครั้ง


	เผยไทยมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าทั่วประเทศแล้วกว่า 1,900 สถานี

กรมทรัพยากรน้ำ ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย–ดินถล่ม ทั่วประเทศแล้วกว่า 1,900 สถานี คาดปีหน้าติดตั้งเพิ่มอีกกว่า 400 สถานี (ที่มาภาพข่าว: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)

28 ก.ย. 2558 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายงานว่า นายธีระวุฒิ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ผ่านมาว่ากรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดทำและติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย–ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา เพื่อเตือนภัยพิบัติจากการเกิดน้ำท่วม-ดินโคลนถล่มทั่วประเทศแล้วกว่า 1,900 สถานี และในปี 2558 ได้ติดตั้งเกือบครบทั้งหมดแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์วันที่ 23 กันยายนนี้ สำหรับระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่ติดตั้ง สามารถเชื่อมต่อส่งสัญญาณเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เกิดอุทกภัยจากพายุในช่วงนี้ เพื่อเร่งอพยพชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลดภัยได้ทัน ส่วนปี 2559 ตั้งเป้าติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพิ่มเติมอีก 403 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 6,300 หมู่บ้านทั่วประเทศ โดยเน้นพื้นที่ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กล่าวว่า ระบบเตือนภัยล่วงหน้า ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชนแต่ละพื้นที่ให้เป็นเจ้าของ เพื่อรายงานข้อมูลเตือนภัยต่างๆ สู่ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงให้ระมัดระวังตัวและอพยพได้ทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้มาก

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: