รพ. สังกัด สธ. ประเมินคุณภาพได้ระดับต่ำ เหตุ ภาระงานเพิ่ม บุคลากรจำกัด

27 มิ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1817 ครั้ง


	รพ. สังกัด สธ. ประเมินคุณภาพได้ระดับต่ำ เหตุ ภาระงานเพิ่ม บุคลากรจำกัด

27 มิ.ย. 58 สำนักข่าว hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ รายงานว่า ผอ.สรพ.แจง รพ.ไม่ผ่านประเมิน HA สาเหตุหลัก มาจากปัญหาบุคลากรที่มีจำกัด เกิดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน อีกทั้งการหมุนเวียนบุคลากรที่มีความชำนาญไปทำงานส่วนอื่น จนไม่เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน ระบุ ปัญหา รพ.ขาดทุนไม่ใช่ปัจจัยทำให้ไม่ได้รับการรับรอง HA เพราะมีหลายแห่งขาดทุนแต่ก็ผ่านการประเมินได้ (ขอบคุณภาพจาก www.med.cmu.ac.th)

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เปิดเผยว่า การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขณะนี้ได้ประเมินไปแล้วร้อยละ 84.30  ของจำนวนโรงพยาบาลสังกัด สธ.ทั้งหมดที่มี 841 แห่ง โดยโรงพยาบาลร้อยละ 59.33  ได้ HA ระดับ 3 ร้อยละ 24.61  ได้ระดับ 2 และร้อยละ 0.36 อยู่ที่ระดับ 1

ปัจจัยที่ทำให้โรงพยาบาลไม่ผ่านการรับรองคุณภาพนั้น สาเหตุหลักๆ มาจากภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องจากปัญหาบุคลากรมีจำกัด ทำให้บุคลากรที่มีอยู่เกิดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน นอกจากนี้ยังเกิดจากการหมุนเวียนบุคลากร ทำให้บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมจนมีความชำนาญถูกหมุนเวียนย้ายไปทำงานส่วนอื่น จนไม่เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน

ทั้งนี้ปัญหาโรงพยาบาลได้รับงบประมาณไม่พอจนเกิดภาวะชาดทุน นพ.อนุวัฒน์ระบุว่า ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้โรงพยาบาลไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ เพราะมีหลายโรงพยาบาลที่อยู่ในภาวะขาดทุนแต่ก็ยังผ่านการรับรองคุณภาพได้ แต่กระนั้น ปัญหาขาดทุน เป็นปัจจัยซ้ำเติมการพัฒนาคุณภาพมากกว่า เพราะทำให้การฝึกอบรมบุคลากร การปรับปรุงงานต่างๆ ทำได้ยากลำบากขึ้น เนื่องจากติดขัดปัญหางบประมาณ

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ