พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครฯ

26 เม.ย. 2558 | อ่านแล้ว 7419 ครั้ง


พื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องรับผิดชอบพื้นที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะที่เป็นสวนสาธารณะหลักของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 30 แห่ง และยังรับผิดชอบพื้นที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะประเภทสวนเฉพาะทางที่มีลักษณะพิเศษ 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะทั้งหมด 30 สวน 

1) สวนลุมพินี 2) สวนจตุจักร 3) สวนพระนคร 4) สวนสราญรมย์ 5) สวนธนบุรีรมย์ 6) สวนหลวง ร.9 7) สวนเสรีไทย 8) สวนหนองจอก 9) อุทยานเบญจสิริ 10) สวนรมณีนาถ 11) สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12) สวนสันติภาพ 13) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 14) สวนวชิรเบญจทัศ 15) สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน 16) สวนกีฬารามอินทรา 17) สวนทวีวนารมย์ 18) สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินทร 19) สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 20) สวนวนธรรม 21) สวนเบญจกิติ 22) สวนหลวงพระราม 8 23) สวนสาธารณะสันติชัยปราการ 24) สวนพรรรณภิรมย์ 25) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย 26) สวนนวมินทร์ภิรมย์ (บึงลำพังพวย) 27) สวนนคราภิรมย์ 28) สวนสาธารณะบึงน้ำ ลาดพร้าว 71 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 29) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 30) สวนสิรินทราพฤกษาพรรณ (สวนสาธารณะซอยจรัลสนิทวงศ์ 25)

ที่มา : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร

สำหรับเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่สีเขียวรวมกันทั้ง 7 รูปแบบคือ 1) สวนหย่อมขนาดเล็กย่านชุมชน หรือสวนใกล้บ้าน (Pocket Park หรือ Mini Tot Park) 2) สวนหมู่บ้าน หรือสวนละแวกบ้าน (Neighbourhood Park) 3) สวนชุมชน (Community) 4) สวนสาธรณะขนาดกลาง สวนระดับเขตหรือย่าน (District Park)  5) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ (Metro Park) หรือสวนสาธารณะระดับเมือง (City Park) 6) สวนถนน (Street Park) 7) สวนเฉพาะทาง หรือสวนเอนกประสงค์ (Special Purpose Park) เขตที่มีจำนวนสูงที่สุดได้แก่

อันดับหนึ่ง เขตพระโขนง มีจำนวน 299 แห่ง ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร จำนวน 35 แห่ง ขนาดพื้นที่ 500 ตารางเมตร – 2 ไร่ จำนวน 22 แห่ง ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ – 20 ไร่ จำนวน 12 แห่ง และสวนถนนจำนวน 230 แห่ง

อันดับสอง เขตบางขุนเทียน มีจำนวน 214 แห่ง ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะที่มีขนาดไม่เกิน 500 ตารางเมตร จำนวน 31 แห่ง ขนาดพื้นที่ 500 ตารางเมตร – 2 ไร่ จำนวน 43 แห่ง ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ – 20 ไร่ จำนวน 13 ขนาดพื้นที่ 20 – 100 ไร่ 4 แห่ง ขนาดพื้นที่มากกว่า 100 ไร่ 1 แห่ง และสวนถนนจำนวน 122 แห่ง

อันดับสาม เขตหนองจอก มีจำนวน 173 แห่ง ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะที่มีขนาดไม่เกิน 500 ตารางเมตร จำนวน 45 แห่ง ขนาดพื้นที่ 500 ตารางเมตร – 2 ไร่ จำนวน 41 แห่ง ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ – 20 ไร่ จำนวน 24 แห่ง ขนาดพื้นที่ 20 ไร่ – 100 ไร่ 3 แห่ง และสวนถนนจำนวน 60 แห่ง

ส่วนเขตที่มีพื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะ จำนวนน้อยที่สุด คือ เขตบางเขน มีจำนวน 43 แห่งประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณที่มีขนาดไม่เกิน 500 ตารางเมตร จำนวน 5 แห่ง ขนาดพื้นที่ 500ตารางเมตร – 2 ไร่ จำนวน 5 แห่ง ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ – 20 ไร่ จำนวน 6 แห่ง ขนาดพื้นที่ 20 ไร่ – 100 ไร่ 2 แห่งขนาดพื้นที่มากกว่า 100 ไร่ จำนวน 1 แห่ง สวนเฉพาะทางจำนวน 2 แห่ง และสวนถนนจำนวน 22 แห่ง
 

โดยอัตราพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ต่อจำนวนประชากร 5.42 ตร.ม. ต่อคน ขณะที่ World Health Organization  (WHO) มีคาเฉลี่ยอยู่ที่ 9 ตร.ม. ต่อคน

ที่มา : Facebook Page เราอยากให้มักกะสันเป็นสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: