ก.พลังงาน ลุยปรับทัศนคติ อปท. มอง 'นิวเคลียร์' ในแง่ดีต่อที่ จ.ตราด

26 ส.ค. 2558 | อ่านแล้ว 882 ครั้ง


	ก.พลังงาน ลุยปรับทัศนคติ อปท. มอง 'นิวเคลียร์' ในแง่ดีต่อที่ จ.ตราด

กระทรวงพลังงาน จัดเวทีสร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกให้เจ้าหน้าที่ อปท.ใน จ.ตราด (ที่มาภาพข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด)

26 ส.ค. 2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด รายงานว่าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ผ่านมานายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเวทีสร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตราด ซึ่งกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน จัดขึ้นที่ห้องประชุมเรือนใหญ่ เหลายาอินแลนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองตราด

นายสุนทร อุษาบริสุทธิ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การจัดเวทีตามโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายพลังงานในจังหวัดตราด ได้ทราบและเข้าใจถึงประสิทธิภาพของพลังงานทางเลือกขั้นพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากถ่านหิน รวมทั้งพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อจะได้พัฒนาทัศนคติเกี่ยวข้องกับพลังงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดเครือข่ายด้านการใช้พลังงานทางเลือกในระดับจังหวัด การจัดเวทีนี้กระทรวงพลังงานได้วางเป้าหมายใน 9 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ชลบุรี อุบลราชธานี ชัยนาท นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช และตราด

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: