ทส.เตือนชาวบ้านระวังมิจฉาชีพหลอกเจาะน้ำบาดาล

25 พ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1658 ครั้ง


	ทส.เตือนชาวบ้านระวังมิจฉาชีพหลอกเจาะน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลวางมาตรการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปี 2559 งบ 3,400 ล้านบาท พร้อมเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง ทส.ขอเจาะน้ำบาดาลรีดเงิน หากประชาชนพบผู้แอบอ้างให้ดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่หรือสายตรง green call 1310 กด 4 (ที่มาภาพประกอบ: sasnet.lu.se)

25 พ.ย. 2558 สำนักข่าวไทยรายงานว่านายสุพจน์ เจิมสวัสดิ์พงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่ผ่านมาว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้งอย่างหนัก อีกทั้งแหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใน 4เขื่อนหลักมีปริมาณน้อยกว่าทุกปี รวมกันเหลือเพียง 4 พันล้าน ลบ.ม.ซึ่งทส.ประเมินศักยภาพของแหล่งน้ำบาดาลต้นทุนที้สามารถจะพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำสำรองในช่วงที่เกิดภาวะภัยแล้งในปีหน้า โดยได้เตรียมความพร้อมมอบเป็นนโยบายเร่งด่วน วาง 7 มาตรการ ในการแก้ไขปัญหา คือ1.เตรียมอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือ ขุดเจาะน้ำบาดาล สร้างจุดจ่ายน้ำบาดาลถาวรและระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนทั่วประเทศ 2,631 แห่ง 2.จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง ผ่านสายด่วน green call 1310 กด 4

3.เร่งรัด 4 โครงการหลัก อาทิ พัฒนาแหล่งน้ำแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 1,836 แห่ง งบ1,468 ล้านบาท ,พัฒนาแหล่งน้ำทำน้ำดื่มให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 688 แห่ง งบ 742 ล้านบาท,พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 1,278 แห่ง งบ 506 ล้านบาท,พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรประสบภัยแล้งเร่งด่วน 2,195 แห่ง งบ 735 ล้านบาท 4.จัดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ปี 2559 เปิดจุดจ่ายน้ำถาวร 87 แห่ง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำแก่ประชาชน 5.ให้ความรู้เรื่องแหล่งน้ำบาดาลแก่ประชาชน 6.ตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ 5,515 บ่อ เพื่อความปลอดภัยในการใช้อุปโภคบริโภคของประชาชน 7.แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปาด้วยแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่กทม.และปริมณฑล รวม 7 จังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม ให้สามารถใช้น้ำได้รวมวันละ 1,200,000 ลบ.ม.ซึ่งเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวด้วยว่า กรณีมีบุคคลแอบอ้างปลอมแปลงเอกสารราชการว่าเป็นตัวแทน ทส.รับเหมาขุดเจาะน้ำบาดาลกับประชาชน โดยจะขอมัดจำเงินค่าขุดเจาะล่วงหน้า ซึ่ง ทส.ขอย้ำว่าแนวทางการทำงานของกรมจะไม่มีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า ซึ่งหากประชาชนพบผู้แอบอ้างให้ดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่หรือสายตรง green call 1310 กด 4 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: