จัดระเบียบริมคลองโอ่งอ่าง-สะพานเหล็ก ให้ผู้บุกรุกกว่า 500 ราย รื้อถอนภายใน 15 วัน

25 ก.ย. 2558 | อ่านแล้ว 2078 ครั้ง


	จัดระเบียบริมคลองโอ่งอ่าง-สะพานเหล็ก ให้ผู้บุกรุกกว่า 500 ราย รื้อถอนภายใน 15 วัน

กทม.รื้อประกาศของคณะปฏิวัติ ปี 2502 ให้ผู้บุรุกริมคลองโองอ่างกว่า 500 ราย รื้อถอนบ้านเรือนภายใน 15 วัน รับนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์ (ขอบคุณภาพจาก carebest2555.blogspot)

25 ก.ย.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกคลองโอ่งอ่าง ที่มี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธาน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เห็นชอบให้นำประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 พ.ศ.2502 มาบังคับใช้ เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกคลองโอ่งอ่างซึ่งเป็นคลองที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว

เอกสารเผยแพร่จากที่ประชุมระบุว่าที่ประชุมฯ เห็นชอบเสนอใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 พ.ศ.2502 ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างออกไปให้พ้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างไม่ดำเนินการรื้อถอน ในฐานะผู้ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะจัดการรื้อถอน แล้วดำเนินการขายทรัพย์ที่รื้อถอนหรือที่อยู่ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้บริเวณคลองโอ่งอ่างเป็นคลองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ปัจจุบันมีการปลูกสร้างโดยการทำเสาและคานเหล็กค้ำยันเป็นรากฐานของอาคารหรือสะพานเหล็กอย่างถาวร ตั้งอยู่บนคานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. ทำให้เขื่อนได้รับความเสียหาย กีดขวางทางระบายน้ำ ทำให้น้ำไหลระบายไม่สะดวก รวมทั้งมีการค้าขายสินค้า อาหาร ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในคลอง ทำให้คลองสกปรกและน้ำเน่าเสีย เกิดปริมาณขยะตกค้าง เป็นสาเหตุให้ประชาชนร้องเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันตลาดริมคลองโอ่งอ่างได้ทำลายโบราณสถานและผิด พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จากการตรวจสอบพบว่ามีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในคลองโอ่งอ่าง ตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงค์สถิตถึงสะพานภานุพันธ์ จำนวน 363 ราย บริเวณสะพานภานุพันธ์ถึงสะพานหัน จำนวน 74 ราย และบริเวณสะพานหันถึงสะพานบพิตรพิมุข จำนวน 63 ราย รวมผู้บุกรุกทั้งสิ้น 500 ราย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการย้ายออกไปตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.58

เนื่องจากรัฐบาลและ กทม.มีนโยบายการจัดดระเบียบปรับปรุงภูมิทัศน์และการพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณคลองโอ่งอ่าง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนาธรรม เป็นโบราณสถานที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะร่วมกันอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนถาวร สอดคล้องกับนโยบายการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งความสุข

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: