ก.พลังงานลงพื้นที่ 'พัทลุง-ตรัง' หวัง 'ข้าราชการ-สื่อ' ขยายผลสร้างความเข้าใจนิวเคลียร์กับประชาชน

25 มิ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 808 ครั้ง


	ก.พลังงานลงพื้นที่ 'พัทลุง-ตรัง' หวัง 'ข้าราชการ-สื่อ' ขยายผลสร้างความเข้าใจนิวเคลียร์กับประชาชน

กระทรวงพลังงานเปิดเวทีสร้างความเข้าใจพลังงานนิวเคลียร์ให้กับส่วนราชการและสื่อมวลชนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังเพื่อนำไปขยายผลกับประชาชน (ที่มาภาพ: สวท.ตรัง)

25 มิ.ย. 2558 กระทรวงพลังงานยังคงเดินหน้าลงพื้นที่สร้างความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ โดยเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่ผ่านมานายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสร้างความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ ให้กับส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง ที่ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการและข้าราชการได้รับทราบ พร้อมนำไปขยายผล สร้างความเข้าใจกับประชาชน

นายวชิรวิชญ์ บุญสม ผู้อำนวยการกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจในการจัดหา พัฒนา และบริหารจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือกอย่างหนึ่ง ที่หลายประเทศได้นำมาผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและความอยู่ดีกินดีของระชาชน สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดพัทลุง ได้รับทราบและเข้าใจถึงประสิทธิภาพของพลังงานนิวเคลียร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้พัฒนาทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และจะได้เกิดเครือข่ายในระดับจังหวัด พร้อมกันนี้จะได้นำไปขยายผล สร้างความเข้าใจกับประชาชนต่อไป

ต่อมาในวันที่ 24 มิ.ย. ก็ได้มีการจัดโครงการฯ ที่ จังหวัดตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ให้กับข้าราชการ ที่ปรึกษาภาคประชาชน สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน และเครือข่ายอาสาสมัครพลังงาน จำนวน 50 คน เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือกอย่างหนึ่ง มีประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกได้นำมาผลิตไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและความอยู่ดีกินดีของประชาชน สำหรับการจัดอบรมโครงการสร้างความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ ให้กับส่วนราชการและสื่อมวลชนจังหวัดตรัง ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดตรัง ตลอดจนสื่อมวลชน ได้รับทราบและเข้าใจถึงประสิทธิภาพของพลังงานนิวเคลียร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้พัฒนาทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และจะได้เกิดเครือข่ายในระดับจังหวัด พร้อมกันนี้จะได้นำไปขยายผล สร้างความเข้าใจกับประชาชนต่อไปด้วยเช่นกัน

ที่มาข่าวเรียบเรียงจาก สวท.พัทลุง และ สวท.ตรัง 

 

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: