ประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากร "หมู่เกาะกระ" จ.นครศรีธรรมราช

24 เม.ย. 2558 | อ่านแล้ว 2833 ครั้ง


	ประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากร "หมู่เกาะกระ" จ.นครศรีธรรมราช

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมู่เกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่  2,337.5 ไร่ ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็ก 3 เกาะ ได้แก่ เกาะกระใหญ่ เกาะกระกลาง และเกาะกระเล็ก และหินกองเรืออีก 1 กอง แนวปะการัง 421 ไร่ หลังได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือแรมซาร์ไซต์ (ที่มาภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช)

24 เม.ย. 2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำมาตรการและแผนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมา

นายบำรุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช ผู้อำนวยการส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีแผนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำมาตรการและแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำหมู่เกาะกระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนและมาตรการในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครอง เนื่องจากปัจจุบันนี้หมู่เกาะกระ ยังไม่มีกฎหมายใดมาเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีเพียงแต่มติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น และเพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 กรมฯ จึงได้คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเตรียมประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอความเป็นมาของพื้นที่ชุ่มน้ำหมู่เกาะกระ การดำเนินการในพื้นที่ แนวทางการจัดทำประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง และให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความคิดเห็นในการจัดทำมาตรการในพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า หมู่เกาะกระได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือแรมซาร์ไซต์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 แต่เกือบ 2 ปีที่ผ่านมายังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันที่จริงเกาะกระเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงระดับโลก อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลอำเภอปากพนัง ประมาณ 50 กิโลเมตร ดังนั้นในการวางแผน หรือมาตรการต่างๆ ต้องดำเนินการให้ดีว่าจะบริหารจัดการอย่างไร เพราะในอนาคตเมื่อการท่องเที่ยวเกิดขึ้น จะมีปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากหมาย

สำหรับหมู่เกาะกระ มีเนื้อที่ 2,337.5 ไร่ ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็ก 3 เกาะ ได้แก่ เกาะกระใหญ่ เกาะกระกลาง และเกาะกระเล็ก และหินกองเรืออีก 1 กอง เรียกว่า หินเรือ หมู่เกาะกระมีแนวปะการังที่สวยงามและมีสภาพสมบูรณ์ มีแนวปะการังทั้งสิ้น 421 ไร่ มีการสำรวจพบปะการังแข็ง 67 ชนิด เกาะกระเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าตนุและเต่ากระ ไม่น้อยกว่าปีละ 30 รัง เกาะกระยังเป็นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง เช่น เต่ากระแส และนกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ เต่าตนุ ชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ นกยางจีน นอกจากนี้บริเวณหมู่เกาะกระ พบปลาผีเสื้อมากถึง 10 ชนิด ในแนวปะการังเดียว ส่วนปัญหาและภัยคุกคามบริเวณเกาะกระ ได้แก่ การทำลายแนวปะการังจากการทิ้งสมอ การทิ้งเศษอวน การทำประมงโดยการใช้ระเบิด ยาเบื่อ การลักลอบทำประมงอวนลากใกล้ฝั่ง การลักลอบเก็บไข่เต่าทะเล และการควบคุมดูแลพื้นที่ ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ คือ กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการ การแบ่งเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และการประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: