'ทางหลวงชนบท' อัดงบ 3 พันล้านสร้างถนนเขต 'เศรษฐกิจพิเศษ' 5 จังหวัด

23 พ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1361 ครั้ง


	'ทางหลวงชนบท' อัดงบ 3 พันล้านสร้างถนนเขต 'เศรษฐกิจพิเศษ' 5 จังหวัด

ทางหลวงชนบทใช้งบปี 2559 จำนวน 3,050 ล้านบาท เดินหน้าสนับสนุนโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านกระทรวงพาณิชย์ เล็งเชิญทูต กงสุล หอ การค้าต่างประเทศ เปิดตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ที่มาภาพประกอบ: prd.go.th)

23 พ.ย. 2558 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายงานว่านายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2559 จำนวน 3,050 ล้านบาท เพื่อลงทุนโครง สร้างพื้นฐานใน 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก จังหวัดสระแก้ว มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย โดยในส่วนของกรมทางหลวงชนบท ได้จัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิ เศษบริเวณชายแดน ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงจุดผ่านแดนในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยตรง และเป็นโครงการก่อสร้างทางเพื่อรับรองและส่งเสริมการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน

สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สาย ง.2 และ ง.3 ผังเมืองรวมมุกดาหารระยะทาง 7.5 กิโลเมตร งบประมาณ 457 ล้านบาท โดยเป็นงบผูกพัน 3 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไรก็ตามในส่วนของด่านมุกดาหารเป็นแผนที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านั้นแล้ว และได้สอดคล้องกับรัฐบาลที่มีความสนใจพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้ว

ส่วนจังหวัดสระแก้ว โครง การก่อสร้างทางหลวงสาย 33- ด่านชายแดนคลองลึก วงเงิน 339 ล้านบาท ต่อ 1 แห่ง ส่วนด่านชายแดนจังหวัดสงขลา-ปาดังเบ ซาร์ เป็นการขยายถนนสาย สข. 1027 ไปปาดังเบซาร์ โดยเป็นการขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรให้กว้างขึ้น หรือจาก 6-7 เมตร เป็น 12 เมตร ระยะทาง 10 กิโลเมตร งบประมาณ 130 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับจังหวัดเชียงราย อ.เชียงแสน ทล.1098-แยก ทล. 1 อ.เมือง เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากเส้นทางเดิมที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว ระยะทาง 20 กิโลเมตร งบประมาณ 1,851 ล้านบาท ส่วนที่หนองคาย ในเส้นทางสาย ก ผังเมืองรวมเมือง หนองคาย ระยะทาง 6.3 กิโล เมตร งบประมาณ 273 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมในฐานะเลขานุ การคณะอนุกรรมการด้านประชา สัมพันธ์และการตลาดของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล มีแผนที่จะจัดเปิดตัวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะเชิญทูต กงสุล หอการค้าต่างประเทศ และนักธุรกิจต่างชาติที่ลงทุนในไทยร่วมงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการจัดทำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลว่ามีอยู่ตรงจุดไหนบ้าง มีสิทธิพิ เศษอะไร และอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ลงทุนมีอะไรบ้าง เพื่อให้ได้รับรู้และนำไปแจ้งกับนักลงทุนในประเทศของตัวเองให้เข้ามาลงทุนต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: