หยุดจ่ายก๊าซ JDA การใช้ไฟฟ้าภาคใต้ยังปกติ

23 ก.ค. 2558 | อ่านแล้ว 981 ครั้ง


	หยุดจ่ายก๊าซ JDA การใช้ไฟฟ้าภาคใต้ยังปกติ

หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติพัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (JDA-A18) ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2558 วันแรกเป็นปกติ สามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้อย่างเพียงพอ (ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย)

23 ก.ค. 2558 สำนักข่าวไทย รายงานว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แจ้งว่าการผลิตและส่งไฟฟ้าของภาคใต้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกของการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติพัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (JDA-A18) ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2558 เป็นปกติ สามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้อย่างเพียงพอ โดยมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้เท่ากับ 2,159.75 เมกะวัตต์ เมื่อเวลา 19.21 น. ซึ่งโรงไฟฟ้าทุกโรงสามารถเดินเครื่องได้โดยไม่มีเหตุขัดข้อง

ทั้งนี้ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีการใช้ไฟสูงขึ้นอีกในอนาคต ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ไฟฟ้าได้ที่ www.sothailand.com/jdashutdown กฟผ.จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 3 ป. คือ ปิดไฟฟ้าดวงที่ไม่จำเป็น ปรับแอร์ 25 องศา และปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้ พร้อมทั้งลดการใช้ไฟฟ้าช่วงเวลาความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด คือ ระหว่างเวลา 18.00-22.00 น. เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและตอบสนองการใช้ไฟฟ้าของประชาชนได้อย่างเพียงพอ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: