การเปลี่ยนแปลงที่ดินรอบนิคมฮาลาล

22 ม.ค. 2558 | อ่านแล้ว 850 ครั้ง


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ปัดฝุ่น ‘นิคมฮาลาลปัตตานี’ ทิ้งของเดิม 10 ปีไม่คืบ หลังสูญงบกว่า 600  ล้าน

ที่มา

รายงานวิจัย ‘วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน บริเวณลุ่มน้ำสายบุรี’ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: