คนไทยรู้ยัง : ดูรายได้ย้อนหลัง "เสือกองสลาก" ก่อนปิดตำนาน

ทีมข่าว TCIJ 22 ต.ค. 2558 | อ่านแล้ว 1769 ครั้ง

โดยให้มีผลตั้งแต่งวดวันที่ 1 ธ.ค. 2558 นี้เป็นต้นไป และส่งผลให้ต่อจากนี้ไป จะไม่มี 5 เสือกองสลาก หรือเรียกได้ว่า เป็นการปิดตำนาน "เสือกองสลาก" ลงไปทันที ทั้งนี้ 5 เสือกองสลาก ในอดีตประกอบไปด้วย บริษัท สลากมหาลาภ จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ (ชื่อเดิมบริษัท ปลื้มวัธนา), บริษัท ไดมอนด์ ล็อตโต้ บริษัท หยาดน้ำเพชร, บริษัท บีบี เมอร์ชานท์ แต่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ 3 เสือ หรือนิติบุคคล 3 รายใหญ่เท่านั้น ประกอบด้วย บริษัท สลากมหาลาภ จำกัด, บริษัท หยาดน้ำเพ็ชร จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญฤดี

รายละเอียดของทั้ง 3 เสือ มีดังนี้

บริษัท สลากมหาลาภ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105537140381
วันที่จดทะเบียน : 24/11/2537
ทุนจดทะเบียน (บาท) : 4,000,000.00 บาท
ที่ตั้ง : 153 ถนนตะนาว แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ (มาจากงบการเงินปีล่าสุด) : 92001 กิจกรรมการขายสลากกินแบ่ง
คณะกรรมการ :
1. นางสาวสะเรียง อัศววุฒิพงษ์
2. นางสาวเซี่ยมเค็ง แซ่เตีย
3. นางอุษา อัศววุฒิพงษ์
4. นางสาวสุภาพร อัศววุฒิพงษ์
5. นายศรีไพร กวดนอก
คณะกรรมการลงชื่อผูกพัน : นางสาวสะเรียง อัศววุฒิพงษ์

รายได้รวม : 
ปี 2555 มีรายได้รวม 1,750,812,566.86 บาท
ปี 2556 มีรายได้รวม 1,575,850,989.87 บาท
ปี 2557 มีรายได้รวม 1,400,643,613.43 บาท

บริษัท หยาดน้ำเพ็ชร จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0215537001762
วันที่จดทะเบียน : 06/12/2537
ทุนจดทะเบียน (บาท) : 1,000,000.00 บาท
ที่ตั้ง : 110/2 ถนนวุฒากาส แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ (มาจากงบการเงินปีล่าสุด) : 92001 กิจกรรมการขายสลากกินแบ่ง
คณะกรรมการ :
1. นางปลื้มจิตต์ กนิษฐสุต

รายได้รวม :
ปี 2555 มีรายได้รวม 21,596,998.34 บาท
ปี 2556 มีรายได้รวม 13,755,007.36 บาท
ปี 2557 มีรายได้รวม 1,430,076,079.84 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญฤดี

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 010355001628
วันที่จดทะเบียน : 24/05/2550
ทุนจดทะเบียน (บาท) : 3,000,000.00
ที่ตั้ง : 888 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ (มาจากงบการเงินปีล่าสุด) : 92001 กิจกรรมการขายสลากกินแบ่ง
หุ้นส่วน :
1. นายธรรมนัส พรหมเผ่า (ลงทุนด้วยเงินจำนวน 1,000,000.00  บาท)
2. นางสาวขวัญฤดี กนิษฐสุต (ลงทุนด้วยเงินจำนวน 1,000,000.00  บาท)
3. นายสุธี พงษ์เพียรชอบ (ลงทุนด้วยเงินจำนวน 1,000,000.00  บาท)
หุ้นส่วนผู้จัดการ :
1. นายธรรมนัส พรหมเผ่า
2. นายสุธี พงษ์เพียรชอบ

รายได้รวม :
ปี 2555 มีรายได้รวม 9,650,000.00 บาท
ปี 2556 (ยังไม่มีข้อมูล)
ปี 2557 (ยังไม่มีข้อมูล)

 

ที่มาข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. 2558)
เรียบเรียงโดย : TCIJ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: