กอ.รมน. มีมติเห็นชอบลดอัตรากำลังในชายแดนใต้

22 ธ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 730 ครั้ง


	กอ.รมน. มีมติเห็นชอบลดอัตรากำลังในชายแดนใต้

ที่ประชุม กอ.รมน. มีมติเห็นชอบโครงสร้างการจัดและอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังที่ประกอบด้วยหน่วยงานพลเรือน ตำรวจ ทหาร ทั้งสิ้น 69,295 อัตรา ลดจากปี 2558 จำนวน 1,443 อัตรา (ที่มาภาพประกอบ : bielcalderon.com)

22 ธ.ค. 2558 ASTV ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า พล.ต.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมาว่า เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ผลการประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบโครงสร้างการจัดและอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังที่ประกอบด้วยหน่วยงานพลเรือน ตำรวจ ทหาร ทั้งสิ้น 69,295 อัตรา ลดจากปี 2558 จำนวน 1,443 อัตรา ภายหลังจากคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว จะได้นำเสนอนายกฯ ในฐานะ ผอ.รมน. ลงนามในคำสั่งเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป และตามที่ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 58 อนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาในการประกาศให้พื้นที่ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ได้แก่ อ.เทพา, อ.นาทวี, อ.จะนะ, อ.สะบ้าย้อย และ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงฯ ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 58 ถึง 30 พ.ย. 59 นั้น เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการสงขลา 59 และร่างแผนปฏิบัติการแม่ลาน 59 ตามที่หน่วยเสนอ

ทั้งนี้ รมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้เน้นย้ำความรับผิดชอบของหน่วยงานตามโครงสร้างในการบูรณาการการใช้งานกล้อง CCTV ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้พิจารณาแนวทางตามกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมเพื่อเตรียมการรองรับผู้หลงผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ต่อไป

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ