24 มิ.ย. นี้ ก.พลังงาน ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ จ.ตรัง

22 มิ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 735 ครั้ง


	24 มิ.ย. นี้ ก.พลังงาน ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ จ.ตรัง

กระทรวงพลังงานจัดอบรมสร้างความเข้าใจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ที่จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นหนึ่งใน 20 จังหวัด ที่มีอาณาเขตติดกับจังหวัดยุทธศาสตร์สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 24 มิ.ย. นี้ (ที่มาภาพ: en.wikipedia.org)

22 มิ.ย. 2558 สวท.ตรัง รายงานว่านายวชิรวิชญ์ บุญสม ผู้อำนวยการกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้กำหนดเป้าหมายที่จะจัดการอบรมโครงการ “การสร้างความเข้าใจ เพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์” ในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ 9 จังหวัด และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดยุทธศาสตร์

ซึ่งจังหวัดตรังเป็นหนึ่งใน 20 จังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับจังหวัดยุทธศาสตร์ (อ่านเพิ่มเติม: ก.พลังงาน ลงพื้นที่ 9 จังหวัด คาดเป้าหมายตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์) กระทรวงพลังงานจึงกำหนดจัดการอบรม โครงการ “การสร้างความเข้าใจ เพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์” ขึ้นที่จังหวัดตรังในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ให้กับข้าราชการ ที่ปรึกษาภาคประชาชน สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน และเครือข่ายอาสาสมัครพลังงาน จำนวน 50 คน เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกมิติ เกิดความชัดเจน และเปิดเผย ซึ่งพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือกอย่างหนึ่ง มีประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกได้นำมาผลิตไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและความอยู่ดีกินดีของประชาชน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: