เร่งแก้ปัญหารับซื้อไฟฟ้า พบภาคอีสานเอกชนได้สัญญาแล้วแต่ไม่ก่อสราง

20 ต.ค. 2558 | อ่านแล้ว 950 ครั้ง


	เร่งแก้ปัญหารับซื้อไฟฟ้า พบภาคอีสานเอกชนได้สัญญาแล้วแต่ไม่ก่อสราง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระบุเร่งแก้ปัญหาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน พบปัญหามีผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคอีสานจำนวนหลายแห่ง แม้จะได้รับสัญญา PPA แล้ว แต่พบว่ายังไม่ดำเนินการก่อสร้าง โดยกลุ่มโรงไฟฟ้าเหล่านี้แม้ยังไม่ได้ก่อสร้างจริงแต่จะได้รับสิทธิการเข้าระบบสายส่ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ระบบรองรับไฟฟ้าของสายส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งต้องคำนวนไว้ก่อนเต็มจนไม่สามารถเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าได้ (ที่มาภาพประกอบ: agi.nu.ac.th)

20 ต.ค. 2558 สำนักข่าวไทย  รายงานว่านายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่ผ่านมาว่าปัจจุบัน กระทรวงพลังงานเดินหน้าจัดระเบียบผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แต่พบว่าผู้ประกอบการบางแห่งยังไม่มีความคืบหน้าในการเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าเข้าระบบจริง โดยขณะนี้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) และทั้ง 3 การไฟฟ้า (กฟผ. กฟภ. กฟน.) ซึ่งเป็นคู่สัญญาให้ตรวจสอบสัญญาโดยละเอียดและมีแนวทางดำเนินการจะเข้มงวดใช้มาตรการยกเลิกสัญญาทันที หากพบการกระทำที่ส่อว่าผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจด้วยการจำหน่ายใบอนุญาตต่อและไม่กระทำตามสัญญา

ทั้งนี้ นอกจากการจัดระเบียบดังกล่าวแล้ว พพ. พบว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคอีสานจำนวนหลายแห่ง แม้จะได้รับสัญญา PPA แล้ว แต่พบว่ายังไม่ดำเนินการก่อสร้าง โดยกลุ่มโรงไฟฟ้าเหล่านี้แม้ยังไม่ได้ก่อสร้างจริงแต่จะได้รับสิทธิการเข้าระบบสายส่ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ระบบรองรับไฟฟ้าของสายส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งต้องคำนวนไว้ก่อนเต็มจนไม่สามารถเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าได้

เบื้องต้น พพ.ได้ตรวจสอบข้อมูลของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในภาคอีสานพบว่ามีโรงไฟฟ้าประมาณ 80 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวมมากกว่า 400 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าหรือลงนามในสัญญารับซื้อไฟฟ้าแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ซึ่งจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุของการที่ยังไม่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ทั้งนี้ เพื่อทำให้ระบบสายส่งในพื้นที่ภาคอีสานสามารถรองรับกับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนรายใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อปัญหาเรื่องการเข้าระบบสายส่งดังกล่าวในอนาคต

“พพ.ต้องเร่งแก้ไขปัญหาทั้งระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยเฉพาะปัญหาการรองรับของระบบสายส่งที่เป็นปัญหาใหญ่ จึงต้องขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการทุกแห่งที่ถือสัญญาแล้วให้ทำตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด เพราะหากพบกลุ่มนายทุนที่มองการซื้อขายใบอนุญาตเป็นเรื่องธุรกิจ ไม่จริงใจจะร่วมกับภาครัฐเดินหน้าโครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนจริง หากพบ พพ.จะเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณายึดใบอนุญาตต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจริงได้เข้าระบบผลิตไฟฟ้า” 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: