ก.พลังงานอบรมปรับทัศนคติสนับสนุนไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ที่ จ.นครราชสีมา

20 ส.ค. 2558 | อ่านแล้ว 916 ครั้ง


	ก.พลังงานอบรมปรับทัศนคติสนับสนุนไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ที่ จ.นครราชสีมา

กระทรวงพลังงานเดินหน้าอบรมให้ความรู้เพื่อปรับทัศนคติสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ที่ จ.นครราชสีมา หวังเกิดเครือข่ายในระดับจังหวัด วางเป้าหมายไว้รวม 29 จังหวัด (ที่มาภาพข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)

20 ส.ค. 2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่าเมื่อวันที่ 19 ส.ค. ผ่านมาที่โรงแรมสบาย โฮเตล อ.เมือง จ.นครราชสีมา กองการศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานร่วมกับพลังงานจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ การสร้างความเข้าใจ เพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ โดยมีนายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเครือข่ายอาสาสมัครพลังงาน เข้าร่วมรับฟัง เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาได้ทราบและเข้าใจถึงประสิทธิภาพของพลังงานนิวเคลียร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้พัฒนาทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและจะได้เกิดเครือข่ายในระดับจังหวัดซึ่งกระทรวงพลังงานได้วางเป้าหมายไว้รวม 29 จังหวัด

ด้านนายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ประชาชนให้ความสนใจอย่างกว้างขวางอาจเพราะความกลัวและไม่แน่ใจทั้งทางด้านความปลอดภัยและความจำเป็นที่ต้องพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า จึงทำให้ปัจจุบันภาครัฐยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ให้เดินหน้าต่อไปได้ เพราะว่าประชาชนนั้นยังไม่มีความเข้าใจ และยังมีความกลัวจากเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในต่างประเทศ จนเกิดความไม่มั่นใจและไม่ยอมรับการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์และนำไปใช้เผยแพร่ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: