ดันต่อ! นโยบายประชานิยม "กองทุนชุมชนทหาร" 738 กองทุน รอบ 3 อัดฉีดอีก 1 ล้าน

20 มี.ค. 2558 | อ่านแล้ว 844 ครั้ง


	ดันต่อ! นโยบายประชานิยม "กองทุนชุมชนทหาร" 738 กองทุน รอบ 3 อัดฉีดอีก 1 ล้าน

เดินหน้ากองทุนชุมชนทหารอย่างต่อเนื่องโดยใช้เงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เตรียมโอนเงินจัดตั้งรอบ 3 อีก จำนวน 738 กองทุน กองทุนละ 1 ล้านบาท กองทัพบก 557 กองทุน กองทัพเรือ 101 กองทุน กองทัพอากาศ 36 กองทุน และกองบัญชาการกองทัพไทย 44 กองทุน หวังสร้างความเข้มแข็งชุมชนครอบครัวเครือญาติทหาร (ที่มาภาพข่าว: สำนักข่าวไทย)

20 มี.ค. 2558 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกับสำนักข่าวไทยเมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่ผ่านมาว่ากองทุนหมู่บ้านได้เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนชุมชนทหารโดยเตรียมที่จะโอนเงินรอบที่ 3 จำนวน 738 กองทุน กองทุนละ 1 ล้านบาท ภายใต้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวทหารให้ดีขึ้น เสริมสร้างอาชีพเสริมแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบเพิ่มสวัสดิการแก่ครอบครัวสมาชิก โดยกองทุนจำแนกตามสังกัดและพื้นที่ แบ่งเป็นกองทุนชุมชนทหารในความดูแลของกองทัพบก จำนวน 557 กองทุน กองทุนชุมชนทหารในความดูแลของกองทัพเรือ จำนวน 101 กองทุน กองทุนในความดูแลของกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 44 กองทุน และกองทุนชุมชนทหารในความดูแลของกองทัพอากาศ จำนวน 36 กองทุน

“กองทุนชุมชนทหารจะเป็นเครื่องมือและกลไกหนึ่งที่จะทำให้เกิดกระบวนการพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน โดยการเรียนรู้ ริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งด้านสังคมและเศรษฐกิจของกำลังพลและครอบครัว อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วย” นายสุวพันธุ์ กล่าว

ด้านนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกองทุนชุมชนทหาร ว่า สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้จัดเตรียมแผนงานและกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยหารือกับทางทหารว่าหลักเกณฑ์รอบใหม่จะเป็นอย่างไรหากทางชุมชนทหารมีความพร้อมจะโอนเงินได้ทันที แนวทางที่จะดำเนินการ ได้แก่ โครงการสถาบันการเรียนรู้กองทุนชุมชนทหาร โครงการสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนทหาร การบูรณาการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) และโครงการพัฒนาเมือง

สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมเมืองเริ่มดำเนินการในปี 2544 เป็นเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชน สำหรับสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทาเดือดร้อนจากเหตุจำเป็นเร่งด่วนต่าง ๆ รวมถึงจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในหมู่บ้านและชุมชนใช้งบประมาณรัฐส่งเสริมท 1.5 แสนล้านบาท ขณะที่จากผลดำเนินการที่ดีวงเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 2 แสนล้านบาท โดยในส่วนนี้เป็นกองทุนชุมชนทหารเริ่มต้นด้วยเงินกองทุน 738 ล้านบาท ในขณะนี้มีเงินสะสมรวมเป็น 1,349 ล้านบาท โดยที่รัฐบาลได้เล็งเห็นว่านโยบายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกำลังพลและครอบครัว จึงได้ริเริ่มแนวคิดการดำเนินงานกองทุนให้ครอบครัวทหารในปี 2545 และขับเคลื่อนจนสามารถจัดตั้งกองทุนชุมชนทหารและจัดสรรโอนเงินงบประมาณให้กับกองทุนชุมชนทหารเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2547 จำนวน 557 กองทุน และครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548 จำนวน 181 กองทุน

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ