คนไทยรู้ยัง : ปี 2549-2557 มีผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายทั่วโลก 161,834 คน

ทีมข่าว TCIJ 19 พ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 965 ครั้ง

ปี 2549 มีผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายทั่วโลก 20,487 คน, ปี 2550 มีผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายทั่วโลก 22,719 คน,
ปี 2551 มีผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายทั่วโลก 15,708 คน, ปี 2552 มีผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายทั่วโลก 15,310 คน,
ปี 2553 มีผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายทั่วโลก 13,186 คน, ปี 2554 มีผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายทั่วโลก 12,533 คน,
ปี 2555 มีผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายทั่วโลก 11,098 คน, ปี 2556 มีผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายทั่วโลก 18,066 คน และปี 2557 มีผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายทั่วโลก 32,727 คน รวมทั้งสิ้น 161,834 คน

ด้านดัชนีการปฏิบัติการก่อการร้ายทั่วโลกปี 2557 (Global terrorism index 2014) อันดับประเทศที่มีปฏิบัติการการก่อการร้ายสูงสุด ที่จัดอันดับโดยstatista.com (คะแนนเต็ม 10 หมายถึงประเทศที่มีปฏิบัติการก่อการร้ายมากที่สุด) ได้แก่ประเทศ อิรัก 10 คะแนน, อัฟกานิสถาน 9.39 คะแนน, ปากีสถาน 9.37 คะแนน, ไนจีเรีย 8.58 คะแนน, ซีเรีย 8.12 คะแนน, อินเดีย 7.86 คะแนน, โซมาเลีย 7.41 คะแนน, เยเมน 7.31 คะแนน, ฟิลิปปินส์ 7.29 คะแนน และประเทศไทย 7.19 คะแนน

ที่มาข้อมูลรวบรวมจาก: 
http://www.statista.com/statistics/202871/number-of-fatalities-by-terrorist-attacks-worldwide/
http://www.statista.com/statistics/271514/global-terrorism-index/

ที่มาภาพประกอบ: 
artdoxa.com

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: