ยกเลิก 84 เที่ยวบินช่วงเทศกาลลอยกระทงเชียงใหม่

19 พ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1260 ครั้ง


	ยกเลิก 84 เที่ยวบินช่วงเทศกาลลอยกระทงเชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เผยในช่วงเทศกาลยี่เป็ง (ลอยกระทง) ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 มีเที่ยวบินที่ยกเลิกทำการบินทั้งสิ้น 84 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 72 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 12 เที่ยวบิน ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเที่ยวบินที่ทำการบินหลังเวลา 18.00 น. (ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวไทย)

19 พ.ย. 2558 สำนักข่าวไทย รายงานว่านาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2558 ว่าในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 มีเที่ยวบินที่ยกเลิกทำการบินทั้งสิ้น 84 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 72 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 12 เที่ยวบิน ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเที่ยวบินที่ทำการบินหลังเวลา 18.00 น.

นอกจากนี้ มีเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินทั้งสิ้น 51 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 29 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 22 เที่ยวบิน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เนื่องจากสายการบินประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมแล้ว

สำหรับการรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอยให้ปลอดภัย ก่อนหน้านี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงวัด สถานศึกษาและชุมชนที่อยู่ในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศประชาสัมพันธ์ประชาชนให้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยที่เหมาะสมในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควันโคมลอยอย่างเคร่งครัด คือห้ามปล่อยโคมลอยโคมควันในเขตพื้นที่ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ยกเว้นแต่เป็นการปล่อยตามประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ ให้ปล่อยหลังเวลา 21.00 น.เป็นต้นไปเท่านั้น

นาวาอากาศเอก กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ท่าอากาศยานเชียงใหม่จะเพิ่มรอบความถี่การตรวจทางวิ่งทางขับจากเดิมวันละ 4 ครั้ง เป็น 10 ครั้ง เพื่อตรวจเก็บซากโคมที่อาจถูกกระแสลมพัดมาตกในพื้นที่เขตการบิน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง โดยพร้อมออกไปเก็บซากโคมลอยได้ทันที หากได้รับแจ้งจากหอบังคับการบินหรือจากนักบิน ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของปีที่แล้วท่าอากาศยานเชียงใหม่เก็บซากโคมที่ลอยเข้ามาตกในเขตการบินได้ทั้งสิ้น 142 ลูก และจากการบันทึกสถิติการเก็บโคมลอยในช่วงเทศกาลยี่เป็งตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา สถิติสูงสุด คือ ปี 2556 มีโคมลอยที่ลอยเข้ามาตกในพื้นที่ท่าอากาศยานสูงถึง 1,414 ลูก

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: