ชาวบ้านหวั่นสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองเอื้อเอกชนมากกว่า

19 ต.ค. 2558 | อ่านแล้ว 815 ครั้ง


	ชาวบ้านหวั่นสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองเอื้อเอกชนมากกว่า

ชาวบ้านหวั่น กทม.ให้กลุ่มธุรกิจในพื้นที่ร่วมลงทุนเดินหน้าโมโนเรลฝั่งธนฯ ประชาชนกลัวไม่ได้ประโยชน์จริงเพราะเส้นทางซ้ำซ้อนกับที่ก่อสร้างอยู่แล้วหลายสาย (ที่มาภาพข่าว: เว็บไซต์เดลินิวส์)

19 ต.ค. 2558 เว็บไซต์เดลินิวส์รายงานว่านายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร (กทม. ) กล่าวในการเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมจัดทำรูปแบบและจัดเตรียมเอกสารโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้าเขตคลองสาน ประชาธิปก) หรือรถไฟฟ้าสายสีทองเพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมาว่าพื้นที่เขตคลองสานและเขตธนบุรีมีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก มีปริมาณจราจรในพื้นที่โครงข่ายสูงถึง 220,000 คันต่อวันและมีผู้โดยสารรถไฟฟ้ามากถึง 46,800 คนต่อวัน อีกทั้งในอนาคตจะมีการพัฒนาศูนย์ราชการตลอดจนอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น กทม.จึงศึกษาแนวทางเพิ่มระบบขนส่วนมวลชนระบบรองรับการเติบโตของเมืองลดปัญหาจราจรโดยการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีม่วงที่กำลังจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะเปิดรับความคิดเห็นอีก2ครั้งและสรุปผลการศึกษาเดือน ม.ค.2559 อย่างไรก็ตาม กทม.ได้รับการประสานจากภาคเอกชนคือกลุ่มบริษัทไอคอนสยามซึ่งกำลังจะก่อสร้างศูนย์การค้าในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นส่วนเพิ่มปัญหาการจราจรในพื้นที่เนื่องจากมีกำหนดจะเปิดศูนย์การค้าในปี 2560 จึงจะสนับสนุนงบการก่อสร้างและการจัดซื้อรถ โดย กทม.จะเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถพร้อมจัดเก็บค่าโดยสารเป็นรายได้ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่เป็นภาระของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ กทม.ศึกษาเส้นทางมาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งสอดคล้องกันและสามารถดำเนินการได้

ทั้งนี้รถไฟฟ้าสายสีทองจะเป็นรถไฟฟ้ารูปแบบระบบเบาหรือโมโนเรล ก่อสร้างบน เกาะกลางถนนไม่ต้องเวนคืนที่ดิน แนวเส้นทางเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกรุงธนบุรีวิ่งไปตาม ถนนกรุงธนบุรีเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญนครข้ามแยกคลองสาน เข้าสู่ถนนสมเด็จเจ้าพระยาผ่านหน้าโรงพยาบาลตากสินและสิ้นสุดระยะที่บริเวณจุดตัดกับถนนประชาธิปกคาดว่าเปิดให้บริการได้ปลายปี 2560 และจะมีผู้โดยสารประมาณ 47,000 คนต่อวันโดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะในระยะแรกจะมี 3 สถานีได้แก่ 1.สถานีบริเวณบีทีเอสกรุงธนบุรี 2.สถานีบริเวณถนนเจริญนครและ 3.สถานีบริเวณโรงพยาบาลตากสิน ใช้งบประมาณก่อสร้างราว 3,000 ล้านบาทส่วนระยะที่ 2 มีการก่อสร้างต่อเนื่องไปถึงวัดอนงคารามและก่อสร้างไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงในแนวถนนประชาธิปกซึ่งส่วนนี้กทม.จะพิจารณาต่อไปว่าจะลงทุนก่อสร้างเองหรือภาคเอกชนยังคงสนใจให้การสนับสนุนต่อไป

ทั้งนี้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นว่าย่านคลอนสานมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าในแนวบริเวณใกล้เคียงทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสซึ่งหากก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองจึงถือเป็นโครงการซ้ำซ้อนมากเกินไปหรือไม่อีกทั้งโครงการดังกล่าวกทม.ก่อสร้างเพื่อประชาชนโดยแท้จริงหรือก่อสร้างเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อภาคเอกชน

 

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: