พบปีงบฯ 2557 ประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน 2,889 เรื่อง 

19 พ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 531 ครั้ง


	พบปีงบฯ 2557 ประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน 2,889 เรื่อง 

ปีงบประมาณ 2557 ประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน 2,889 เรื่อง ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 15.53

19 พ.ค. 2559 ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2557 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีประชาชนร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินจำนวน 2,889 เรื่อง ลดลงร้อยละ 15.53 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่มีจำนวน 3,420 เรื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีประชาชนใช้บริการสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน (โทร 1676) จำนวน 14,030 ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.41  เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่มีจำนวน 11,748 ครั้ง

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลการดำเนินงานด้านการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน มีดังต่อไปนี้

เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 2,828 เรื่อง สามารถจำแนกตามผลดำเนินการได้ดังนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ