UN ลงมติเห็นชอบ มาตรการร่วมตัดช่องทางแหล่งเงิน IS

18 ธ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 633 ครั้ง


	UN ลงมติเห็นชอบ มาตรการร่วมตัดช่องทางแหล่งเงิน IS

สหประชาชาติ (UN) ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์รับร่างกฎหมายเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอเอส เเละหาทางสกัดกั้นรายได้จากภายนอกที่อุดหนุนกลุ่มก่อการร้ายดังกล่าว หลังมีรายงานระบุว่ากลุ่มไอเอสมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 2,800 ล้านบาท (ขอบคุณภาพจาก oknation)

18 ธ.ค.58 เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจรายงานว่า รัฐมนตรีกระทรวงการคลังจากชาติสมาชิกในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จาก15 ประเทศ ได้ลงมติรับร่างกฎหมายที่เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆ เห็นว่าการให้เงินสนับสนุนเเก่กลุ่มไอเอสเเละผู้เข้าร่วมขบวนการนั้นมีความผิดทางอาญาที่รุนเเรง

โดยต้องการกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกจริงจังในการขัดขวางช่องทางการเงินของกลุ่มไอเอส ที่ได้มาจากการกระทำผิดต่างๆ เช่นค้าน้ำมันเถื่อน ขายวัตถุโบราณเเละจับตัวประกันเพื่อเเลกค่าไถ่ เป็นต้น อีกทั้งได้เรียกร้องให้รัฐบาลชาติต่างๆส่งรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อขึ้นบัญชีดำไว้

ทั้งนี้ มีการศึกษาพบว่า กลุ่มไอเอสมีรายได้ถึง 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2,800 ล้านบาท ต่อเดือน โดยทางสหประชาชาติได้ยกระดับให้กลุ่มไอเอสมีสถานะเทียบเท่ากลุ่มอัลกออิดะห์ จากการอ้างอิงกฎหมายของยูเอ็นในการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะห์เมื่อปี 2542

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: