เผยธุรกิจ 'จักรกลเกษตร-ขายเช่าสื่อบันเทิง' ติดอันดับ 1-2 ดาวร่วงปี 2558 

18 เม.ย. 2558 | อ่านแล้ว 840 ครั้ง


	เผยธุรกิจ 'จักรกลเกษตร-ขายเช่าสื่อบันเทิง' ติดอันดับ 1-2 ดาวร่วงปี 2558 

ผลสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย "10 ธุรกิจดาวเด่น 10 ธุรกิจดาวร่วงในช่วงครึ่งหลังของปี 2558" พบดาวร่วงในช่วงครึ่งหลังของปีอันดับ 1 คือ ธุรกิจเครื่องจักรกลทางการเกษตรและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ อันดับ 2 เป็น ธุรกิจขายปลีก/ให้เช่าสื่อบันเทิงประเภท ซีดีและดีวีดีเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคหนังได้เปลี่ยนไปเป็นการดาวน์โหลดผ่านเว๊ปไซต์ต่างๆ ที่ให้บริการวง่าย สะดวก และรวดเร็ว อันดับ 3 ธุรกิจยางแปรรูป เพราะความต้องการยางพาราในตลาดโลกยังไม่ฟื้นตัวจากจีนที่เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของไทยมีสต็อกอยู่ในปริมาณสูง

18 เม.ย. 2558 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยผลสำรวจ 10 ธุรกิจดาวเด่น 10 ธุรกิจดาวร่วงในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์สุขภาพและความงามจะมีความโดดเด่นมากที่สุดในครึ่งหลังของปี 2558 เนื่องจากกระแสการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพการดูแลความงามมีขึ้นต่อเนื่องรวมถึงการให้บริการทางการแพทย์ด้านนี้ของไทยมีคุณภาพที่ดีและราคาไม่แพงในสายตาของคนไทยและชาวต่างชาติดังนั้นถือได้ว่าธุรกิจดังกล่าวจะมีโอกาสที่ขยายตัวได้เป็นอย่างดี

สำหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นรองลงมาเป็นธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ที่ปัจจุบันภาครัฐให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้กับประเทศจำนวนมาก, ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารที่ได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของท่องเที่ยว, ธุรกิจบริการศึกษาที่ปัจจุบันมีประชาชนและผู้ประกอบการให้การสนใจในการศึกษาเตรียมตัวรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี), ธุรกิจประกันชีวิต/ประกันภัย, ธุรกิจก่อสร้างวัสดุก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี,ธนาคารพาณิชย์/บริษัทหลักทรัพย์/บริษัทจัดการกองทุน, ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์และ ธุรกิจสื่อออนไลน์

ส่วนธุรกิจที่เป็นดาวร่วงในช่วงครึ่งหลังของปีอันดับ 1 คือ ธุรกิจเครื่องจักรกลทางการเกษตรและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำรองลงมาเป็น ธุรกิจขายปลีก/ให้เช่าสื่อบันเทิงประเภท ซีดีและดีวีดีเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคหนังได้เปลี่ยนไปเป็นการดาวน์โหลดผ่านเว๊ปไซต์ต่างๆ ที่ให้บริการวง่าย สะดวก และรวดเร็ว, ธุรกิจยางแปรรูป เพราะความต้องการยางพาราในตลาดโลกยังไม่ฟื้นตัวจากจีนที่เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของไทยมีสต็อกอยู่ในปริมาณสูง

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจขายรถมือ 1 และเต้นท์รถมือ 2 เพราะผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพ ราคาสินค้าแพงรวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับสถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อทำให้การอนุมัติสินเชื่อประเภทนี้ลดลง,ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์,  ธุรกิจปั๊มแอลพีจีที่พบว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงทำให้คนหันไปเติมน้ำมันมากกว่าแอลพีจี, ธุรกิจสายการบินเช่าเหมาลำ เนื่องจากไทยถูกประเมินพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัยเกี่ยวกับกระบวนการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอซีเอโอ), ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง และ ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

 

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่: http://cebf.utcc.ac.th/upload/analysis_file/file_th_185d17y2015.pdf

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ