“สัดส่วนเชื้อเพลิง” และ “ค่าไฟ” ตามร่างแผน PDP 2015

17 พ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 2361 ครั้ง


สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิง

สัดส่วนพลังงานไฟฟ้าปี 2558

สัดส่วนพลังงานไฟฟ้าปี 2569

สัดส่วนพลังงานไฟฟ้าปี 2579

ราคาค่าไฟฟ้าตามร่างแผน PDP 2015 (ต่อหน่วย)

ที่มา: กระทรวงพลังงาน เมษายน 2558

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: