ส่องไทม์ไลน์ผุดโรงไฟฟ้า ตามแผน PDP 2015 รวม 29 โรง หวั่น ‘นิวเคลียร์’ ตามมาแน่ 

ทีมข่าว TCIJ 17 พ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 2202 ครั้ง

ปลายเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้จัดเวทีรับฟังความเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี พ.ศ. 2558 - 2579 (Power Development Plan หรือ PDP 2015) ขึ้น โดยเป็นการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายประกอบการพิจารณาจัดทำร่างแผน PDP 2015  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรีต่อไป  ซึ่งคาดว่าแผน PDP 2015 จะประกาศใช้ได้ในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้

(อ่านข่าว "ก.พลังงานลงพื้นที่ 9 จว.คาดเป้าหมายตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์" ได้ที่ http://www.tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5491)

ปลายเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้จัดเวทีรับฟังความเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี พ.ศ. 2558 - 2579 (Power Development Plan หรือ PDP 2015) ขึ้น โดยเป็นการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายประกอบการพิจารณาจัดทำร่างแผน PDP 2015 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรีต่อไป  ซึ่งคาดว่าแผน PDP 2015 จะประกาศใช้ได้ในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้

ที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งในร่างแผน PDP 2015 นั้นก็คือ จำนวนโรงไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2579  ซึ่งทีมข่าว TCIJ ขอนำเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในด้านภาพรวมกำลังผลิตไฟฟ้ากรณีฐาน (EF100%) พบว่ากำลังผลิตสิ้นปี พ.ศ. 2557 มี 37,612 เมกะวัตต์ กำลังผลิตใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2579 อีก 57,467 เมกะวัตต์ ทั้งนี้จะต้องมีกำลังผลิตที่ต้องปลดออกไป 24,669 เมกะวัตต์ ทำให้ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2579 ซึ่งเป็นปีที่สิ้นสุดแผน PDP 2015 จะมีกำลังไฟฟ้า 70,410 เมกะวัตต์

ทั้งนี้พบว่าโครงการที่มีภาระผูกพันและเพื่อความมั่นคงของระบบ (รวมทั้งการรับซื้อจากต่างประเทศ) ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2568 นั้นเบื้องต้นมี 26,754 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (รวมทั้งการรับซื้อจากต่างประเทศ) ระหว่างปี พ.ศ. 2569-2579 มีจำนวน 30,713 เมกะวัตต์ ซึ่งรวมกันแล้วจะมีกำลังผลิต 57,467 เมกะวัตต์

ในจำนวนนี้กระทรวงพลังงานได้ระบุไว้เบื้องต้นว่า อย่างน้อยจะมีโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นใหม่แยกเป็นประเภทเชื้อเพลิง ดังนี้ โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด 9 โรง / โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 15 โรง  / โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส 5 โรง และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2 โรง

ส่วนโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น, โรงไฟฟ้าพลังน้ำสูบกลับ และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ยังคงเป็นการประมาณการณ์ไว้เป็นเมกะวัตต์ คือ 4,052 เมกะวัตต์, 2,101 เมกะวัตต์ และ 12,205 เมกะวัตต์ ตามลำดับ และการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศก็กำหนดไว้ที่ 11,016 เมกะวัตต์

ภาพรวมกำลังผลิตไฟฟ้ากรณีฐาน (EF100%)

ที่มา: กระทรวงพลังงาน, เมษายน 2558

 

โครงการที่มีภาระผูกพันและเพื่อความมั่นคงของระบบกรณีฐาน (EF100%) ปี 2558-2568

ที่มา: กระทรวงพลังงาน, เมษายน 2558

โครงการใหม่ตามแผน PDP 2015 กรณีฐาน (EF100%) ปี 2569-2579

หมายเหตุ: ไม่รวมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 12,205 เม็กกะวัตต์ และ SPP Co Gen 357 เม็กกะวัตต์

ที่มา: กระทรวงพลังงาน, เมษายน 2558

 

อ่าน 'จับตา': ““สัดส่วนเชื้อเพลิง” และ “ค่าไฟ” ตามร่างแผน PDP 2015”  
http://www.tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5560

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: