'ไทย-ญี่ปุ่น' เล็งหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม 6 แห่ง

17 ส.ค. 2558 | อ่านแล้ว 2348 ครั้ง


	'ไทย-ญี่ปุ่น' เล็งหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม 6 แห่ง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเร่งศึกษาและจัดหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม 6 แห่ง เพื่อพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจรในอนาคต มีนโยบายให้โรงงานมาลงทะเบียนเรื่องกากอุตสาหกรรมให้ได้ 50,000 - 60,000 ราย (ที่มาภาพประกอบ: wikipedia.org)

17 ส.ค. 2558 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายงานว่านายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวถึงการจัดพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมขานรับแผนบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม หลังพบว่าทุกปีโรงงานมีการขยายตัว และการลงทุนภาคอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 5 แสนล้านบาท ซึ่งปริมาณกากอุตสาหกรรมในแต่ละปีที่ประเมินมีปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 3 ล้านตัน และกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย 30-40 ล้านตัน มีจำนวนมากเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงเร่งศึกษาและจัดหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม 6 แห่งทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่น สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมถึงจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคจัดการกากอุตสาหกรรมก่อนนำผลการศึกษามาประมวล และคัดเลือกพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจรในอนาคต

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวด้วยว่า ปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เพิ่มความเข้มข้นการทำงาน โดยมีนโยบายให้โรงงานมาลงทะเบียนเรื่องกากอุตสาหกรรมให้ได้ 50,000 - 60,000 ราย ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่มาต่ออายุโรงงานอุตสาหกรรม หลังครบกำหนด 5 ปีต้องดูเรื่องการกำจัดกากอุตสาหกรรมจะต้องมีระบบ หรือการบำบัดอย่างถูกต้อง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: