สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสาธิตนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเป็นครั้งแรก

17 ก.ค. 2558 | อ่านแล้ว 2369 ครั้ง


	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสาธิตนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเป็นครั้งแรก

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สาธิตนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเป็นครั้งแรกที่ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัตน์ ใช้ในภารกิจทางทหาร และการสำรวจภัยพิบัติที่ยากต่อการส่งบุคคลเข้าไปในพื้นที่ (ที่มาภาพ: thaiarmedforce.com)

17 ก.ค. 2558 สวท.ประจวบคีรีขันธ์ รายงานว่า พลเอกสมพงศ์ มุกดาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดเผยว่า สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้วิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในภารกิจทางทหาร เช่น การลาดตระเวน การข่าว การเฝ้าระวัง รวมทั้งการสำรวจภัยพิบัติที่ยากต่อการส่งบุคคลเข้าไปในพื้นที่ ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการสำเร็จแล้วหลายโครงการ ทั้งที่เป็นผลงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเอง และโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งในช่วงระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคมนี้ ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานวิจัยด้านอากาศยานไร้คนขับให้แก่หน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม หน่วยงานเอกชน และภาคการศึกษา รวมกว่า 100 หน่วยงาน ที่ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัตน์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้มีการนำผลงานระบบอากาศยานไร้คนขับแบบปีกนิ่ง, ระบบอากาศยานไร้คนขับแบบขึ้นลงทางดิ่ง, ระบบอากาศยานไร้คนขับระยะกลาง, ระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก แบบส่งขึ้นด้วยมือ และระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งขนาดเล็กแบบมัลติโรเตอร์ มาสาธิตให้ชมเพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการพัฒนาสมรรถนะให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นจนเทียบเท่ากับอากาศยานไร้คนขับระดับโลกได้

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า ข้อมูลสมรรถนะทางอากาศยานไร้คนขับที่ผลิตขึ้น สำหรับงานทางกองทัพถูกจัดให้เป็นความลับทางราชการ การจัดแสดงและสาธิตในครั้งนี้จึงถือเป็นมิติใหม่สำหรับวงการอากาศยานไร้คนขับ และจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะกระตุ้นให้การวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับของไทยเดินหน้าได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำไปใช้จริงกับภารกิจของกองทัพแล้ว 4 ระบบยกเว้นอากาศยานแบบปีกนิ่งที่ยังอยู่ในขั้นการทดสอบ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: