กทม.พร้อมเก็บ 'ขยะจากก่อสร้าง' เข้าโรงงานรีไซเคิล คิดราคาตามระยะทาง

16 ธ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 7736 ครั้ง


	กทม.พร้อมเก็บ 'ขยะจากก่อสร้าง' เข้าโรงงานรีไซเคิล คิดราคาตามระยะทาง

เผยโรงงานรีไซเคิลขยะจากก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (คอนกรีต, อิฐบล็อก ฯลฯ) ของ กทม. รับขยะก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 500 ตันต่อวัน ค่าธรรมเนียมจัดเก็บจะเริ่มที่ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร ลูกบาศก์เมตรละ 100 บาท เกิน 10 กิโลเมตร คิดค่าจัดเก็บเพิ่มกิโลเมตรละ 15 บาท ค่าขนย้ายด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ลูกบาศก์เมตรละ 90 บาท หากใช้เครื่องจักรคิดลูกบาศก์เมตรละ 125 บาท ปัจจุบันพบขยะประเภทดังกล่าวเข้าสู่ระบบน้อยมาก ไม่ถึงวันละ 100 ตัน (ที่มาภาพประกอบ: caixin.com)

16 ธ.ค. 2558 ติชนออนไลน์รายงานว่า นายสมร พรหมจำปา ผู้อำนวยการกองโรงงานกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านว่า กทม.ได้ก่อสร้างโรงงานกำจัดมูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ขนาดรับมูลฝอยก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 500 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ รองรับมูลฝอยประเภท คอนกรีต อิฐบล็อก ที่มักลักลอบนำไปทิ้งบนที่ดินว่างเปล่าทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งโรงงานจะนำไปแปรรูปเป็นเศษวัสดุชิ้นเล็ก ๆ เพื่อนำไปใช้ในงาน กทม.อาทิ การซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า เป็นต้น โดยก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2557 ขณะนี้ได้ให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการกำจัด แต่คิดค่าธรรมเนียมจัดเก็บ

สำหรับค่าธรรมเนียมจัดเก็บจะเริ่มที่ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร จัดเก็บลูกบาศก์เมตรละ 100 บาท หากระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร คิดค่าจัดเก็บเพิ่มกิโลเมตรละ 15 บาท นอกจากนี้ มีค่าขนย้ายด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ ลูกบาศก์เมตรละ 90 บาท หากต้องใช้เครื่องจักร คิดลูกบาศก์เมตรละ 125 บาท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันถือว่ามีขยะประเภทดังกล่าวเข้าสู่ระบบน้อยมาก ไม่ถึงวันละ 100 ตัน ส่วนหนึ่งผู้ประกอบการมักนำกลับไปใช้ประโยชน์เอง แต่ก็มีความกังวลว่าจะนำไปกำจัดไม่ถูกวิธี เนื่องจากขยะก่อสร้างถือว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนประชาชนที่ต้องการจะกำจัดขยะประเภทดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ 50 สำนักงานเขต หรือที่กองโรงงานกำจัดมูลฝอย โทร. 0-2246-0689 หรือ 0-2328-7389

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: