คนไทยรู้ยัง : ผู้ป่วยทางจิตในไทยก่อคดี172 ราย

ทีมข่าว TCIJ 15 ต.ค. 2558 | อ่านแล้ว 896 ครั้ง

 

จากการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติครั้งล่าสุด ประมาณการว่ามีผู้ป่วยทางจิตประมาณ 5 แสนคนและได้เข้าถึงบริการการรักษาแล้วร้อยละ 57 และจากรายงานการบำบัดรักษา การจำหน่ายผู้ป่วยและการติดตามผลการบำบัดรักษา ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ประจำปี 2557 พบผู้ป่วยทางจิตก่อคดี 172 ราย ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 1 

ขณะที่ความผิดร้ายแรงฐานฆ่า/พยายามฆ่า มีประมาณ 1 ใน 5 (ร้อยละ 20.99) ส่วนที่เหลือเป็นความผิดคดีอื่น ๆ เช่น ทำร้ายร่างกาย บุกรุก ยาเสพติด วางเพลิง ฯลฯ โดยผู้ป่วยเหล่านี้จะเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา ฟื้นฟู และติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานเดียวกัน ป้องกันไม่ให้เกิดการก่อคดีซ้ำ

 

ที่มาข้อมูล: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
ที่มาภาพประกอบ: Flickr/hey__paul/CC BY 2.0

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: