สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ชะลอการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ.2559

15 ต.ค. 2558 | อ่านแล้ว 1358 ครั้ง


	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ชะลอการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ.2559

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ชะลอการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจำปีเป็นล่วงหน้า ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ กำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ที่ต้องห้ามขายสุราบริเวณรอบสถานศึกษา

15 ต.ค. 2558  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เปิดเผยเมื่อวันที่ 13 ต.ค. ที่ผ่านมาว่า กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบและไพ่ ประจำปีล่วงหน้า ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ส่วน คณะทำงานกำหนดเขตพื้นที่ระดับจังหวัด และ อำเภอ อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดสถานที่ ตามคำนิยามศัพท์ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ที่ต้องห้ามขายสุราบริเวณรอบสถานศึกษา โดย กรมสรรพสามิตจึงขอชะลอการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ.2559 ไว้ก่อน รวมทั้งหยุดให้บริการต่อใบอนุญาตล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และตัวแทนรับชำระเงิน (counter service) ผู้ประสงค์จะขออนุญาตต้องติดต่อที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่จะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-611293 ต่อ 35 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: