สมุทรสงครามจัดอบรมเสริมทัศนคติที่ดีต่อ 'นิวเคลียร์' 

15 ก.ย. 2558 | อ่านแล้ว 909 ครั้ง


	สมุทรสงครามจัดอบรมเสริมทัศนคติที่ดีต่อ 'นิวเคลียร์' 

กระทรวงพลังงานจัดโครงการสร้างความเข้าใจพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ที่จังหวัดสมุทรสงคราม รอง ผว.ระบุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้เดินหน้าต่อไม่ได้เพราะประชาชนยังไม่มีความเข้าใจและยังกลัว

15 ก.ย. 2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม รายงานว่านายภัทรพล รัตนพิเชฎฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยมีนายสุนทร อุษาบริสุทธิ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวรายงาน ถึงการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการ สื่อสารมวลชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดยุทธศาสตร์ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้มีการพัฒนาทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่นำมาผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและความอยู่ดีมีกินของประชาชน ทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้วางเป้าหมายไว้ 29 จังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ประชาชนให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง อาจเป็นเพราะความกลัวและความไม่เข้าใจทั้งทางด้านความปลอดภัย และความจำเป็นที่ต้องพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ทำให้ปัจจุบันภาครัฐยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ให้เดินหน้าต่อไปได้ เพราะประชาชนยังไม่มีความเข้าใจและยังกลัวกับเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ต่างประเทศ จนเกิดความไม่แน่ใจและไม่ยอมรับการพัฒนา การอบรมในวันนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านที่อบรมจะได้ศึกษาและสร้างความเข้าใจนำไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: