สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย ปี 58 'ออนไลน์ 24 ชั่วโมง'

15 ส.ค. 2558 | อ่านแล้ว 691 ครั้ง


	สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย ปี 58 'ออนไลน์ 24 ชั่วโมง'

ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 โซเชียลเน็ตเวิร์ก ครองอันดับ 1กิจจกรรมยอดนิยม พบออนไลน์สูงสุด 24 ชั่วโมง ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่นโทรศัพท์มือถือ (ขอบคุณภาพจาก huffpost)

15 ส.ค.57 เว็บไซต์ประชาไทรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) จัดงานแถลง “ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558” (Thailand Internet User Profile 2015) โดยเป็นปีแรกที่ผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคนี้ที่ใช้สมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกันมากที่สุดถึงตลอด 24 ชั่วโมง

กิจกรรมยอดนิยมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่นโทรศัพท์มือถือ โดยอันดับ 1) ได้แก่การใช้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และไลน์ เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 82.7  ในขณะที่อันดับ 2) คือการสืบค้นข้อมูลร้อย 56.6 อันดับ 3)  คือการใช้ติดตามข่าวสาร หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 52.2  โดยกลุ่ม Gen X กลุ่ม Gen Y กลุ่ม Gen Z คือกลุ่มที่เลือกสมาร์ตโฟนในการเชื่อมต่อเน็ตเป็นอันดับ 1 ในขณะที่กลุ่ม Baby Boomer เลือกใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นอันดับ 1 โดยเน้นหนักไปที่การใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลร้อยละ 62.2 ใช้เพื่อรับ-ส่งอีเมล ร้อยบะ53.7 และเพื่อการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ ร้อยละ 45.3 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: