เปิดเวทีฟังความเห็น 'รถไฟรางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่' ที่ จ.ลำพูน

15 ก.ค. 2558 | อ่านแล้ว 948 ครั้ง


	เปิดเวทีฟังความเห็น 'รถไฟรางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่' ที่ จ.ลำพูน

จังหวัดลำพูน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่

15 ก.ค. 2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานเมื่อวันที่ 14 ก.ค. ที่ผ่านมาว่า ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ( สนข.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยตามแนวทางรถไฟและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดลำพูน ต่อโครงการฯสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ ระยะที่ 2 ระยะทาง 217 กิโลเมตร ในครั้งนี้เป็นการชี้แจ้งข้อมูลรายละเอียดโครงการให้กับประชาชนได้รับทราบ ร่วมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานราชการ กลุ่มผู้นำชุมชน ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ในการก่อสร้าง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ ระยะทาง 217 กิโลเมตร ผ่าน 4 จังหวัด คือจังหวัดแพร่ ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ โดยเป็นทางคู่ขนาดราง 1 เมตร สร้างคู่แนวรถไฟเดิมบางส่วนและตัดแนวเส้นทางใหม่บางส่วน เมื่อสร้างสำเร็จจะสามารถทำความเร็วได้ที่ 160 กิโลเมตรต่อชั้วโมง ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทางและการขนส่งสินค้า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคเหนือและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: