กพช. มีมติเห็นชอบแผน PDP 2015

15 พ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 2148 ครั้ง


	กพช. มีมติเห็นชอบแผน PDP 2015

คณะกรรมการนโยบายพลังงานงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 หรือ แผน PDP 2015 แล้ว (ที่มาภาพ: eppo.go.th)

15 พ.ค. 2558 นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมาว่าที่ประชุม มีมติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 หรือ แผน PDP 2015 ซึ่งเป็นแผนจัดหาไฟฟ้าในระยะยาว ซึ่งจะเป็นการลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติจากร้อยละ 65 ไม่เกินร้อยละ 40 เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน โดยจากแผนดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มร้อยละ 1.9 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยทั้งแผนประมาณ 4.587 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผน PDP ฉบับใหม่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงข่ายพัฒนาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในระยะที่ 1 วงเงินลงทุนรวม 13,900 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จ 2560-2562

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการปรับลดปริมาณสำรองน้ำมันตามกฎหมายในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูปจาก ร้อยละ 6 เหลือร้อยละ 1 คงสัดส่วนการสำรองน้ำมันดิบที่ ร้อยละ 6 ส่งผลให้การสำรองเหลือ 25 วัน จากเดิม 43 วัน เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำมันดิบล้นตลาดและจัดหาได้ง่ายขึ้น และทำให้ราคาขายปลีกลดลงได้อย่างน้อย 9-10 สตางค์ต่อลิตร อีกทั้ง ยังส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันเกิดการแข่งขันและราคาน้ำมันจะลดลงอีก

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: