กระทรวงพลังงานเผยแผนลงทุนเร่งด่วนปี 2559 งบลงทุน 6.91 แสนล้านบาท

14 ต.ค. 2558 | อ่านแล้ว 1226 ครั้ง


	กระทรวงพลังงานเผยแผนลงทุนเร่งด่วนปี 2559 งบลงทุน 6.91 แสนล้านบาท

กระทรวงพลังงานเผยแผนลงทุนเร่งด่วนปี 2559 ภายใต้งบลงทุนกว่า 6 แสนล้านบาท ก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าทั่วประเทศ-วางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ

14 ต.ค. 2558 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายงานว่า พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในโอกาสครบรอบปีที่ 13 การสถาปนากระทรวงพลังงานว่า ปี 2559 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานมีนโยบายสำคัญที่จะดำเนินการตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศปี 2558 – 2579 ประกอบด้วย 5 แผนสำคัญ คือ 1. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ PDP 2015 มีโครงการสำคัญ เช่น การรับซื้อไฟฟ้าจากเพื่อนบ้าน จากโครงการโรงไฟฟ้าหงสาเครื่องที่ 3 ที่จะสามารถรับซื้อไฟฟ้าได้ 491 เมกะวัตต์ , 2.แผนอนุรักษ์พลังงาน มีโครงการสำคัญ เช่น แนวทางจัดการอาคารและโรงงานควบคุม 11,662 แห่ง และมาตรการด้านขนส่ง ที่เริ่มใช้อัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ตามการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ , 3.แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก มีโครงการสำคัญ เช่น การเร่งรัดโครงการพลังงานทดแทนค้างท่อประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ การออกมาตรฐานไบโอดีเซล B10 , 4.แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะให้ความชัดเจนการปรับภาษีสรรพสามิตเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และ 5.แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติระยะยาว จะเร่งสร้างความชัดเจนด้านการเปิดให้สำรวจและผลิตปิโตรเลียม แนวทางการบริหารจัดการแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่ใกล้หมดอายุ การจัดการโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติท่อส่งก๊าซบนบกเส้นที่ 5 เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปีหน้ามีแผนงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใต้วงเงินลงทุนรวม 6.91 แสนล้านบาท ประกอบด้วย การก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าทั่วประเทศ , การวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ เออีซี ในปีหน้าที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือด้านพลังงาน 10 ประเทศ เพื่อรับวิกฤติต่างๆ ซึ่งไทยยังตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานในอาเซียน โดยเฉพาะด้านพลังงานทดแทน ที่ระบุท้ายแผนพีดีพีในปี 2579 ว่าจะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 23

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ