จับตาปฏิรูป : รายได้ของอปท.

ทีมข่าว TCIJ 13 พ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 1512 ครั้ง


จำนวน อปท. จำแนกตามชั้นรายได้

*งบลงทุนหรืองบพัฒนามีน้อยถึงน้อยมาก ประมาณร้อยละ 10 - 20 ของรายได้

ประมาณการรายได้ของ อปท.ปี 2554-2558

ที่มา: คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งชาติ

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ