กรมชลประทานปล่อยน้ำให้ประชาชนเล่นสงกรานต์ ยันไม่กระทบการใช้น้ำ

13 เม.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1132 ครั้ง


	กรมชลประทานปล่อยน้ำให้ประชาชนเล่นสงกรานต์ ยันไม่กระทบการใช้น้ำ

กรมชลประทานระบุ ได้สนับสนุนน้ำจากเขื่อนต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนได้เล่นน้ำสงกรานต์คลายร้อน อาทิจาก เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ อ่างเก็บน้ำแม่จอก เขื่อนอุบลรัตน์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ฯลฯ จะไม่กระทบต่อการใช้น้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค หลังเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝนนี้แต่อย่างใด

13 เม.ย. 2558 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำ ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด (9 เม.ย. 58) ที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 5,466 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,666 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 5,108 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 2,258 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 341 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 298 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำ 331 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 328 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้ง 4 เขื่อนหลักที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 4,550 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำใช้การได้จำนวนนี้ แยกเป็นปริมาณน้ำที่ใช้ได้ตามแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 57/58 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนเมษายนนี้ ประมาณ 600 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 3,900 ล้านลูกบาศก์เมตร จะสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปี เพื่อสนับสนุนการทำนาปีของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้สามารถเพาะปลูกได้พร้อมกัน เพื่อให้ทันเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเข้าสู่ฤดูน้ำหลาก ในช่วงเดือนกันยายน

ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 กรมชลประทาน ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามนี้ ด้วยการสนับสนุนน้ำจากเขื่อนต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนได้เล่นน้ำคลายร้อน ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากในทุกปี ยกตัวอย่างเช่น จ.เชียงใหม่ จะใช้น้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ และอ่างเก็บน้ำแม่จอก ส่งน้ำไหลผ่านเข้าคลองและคูเมืองต่างๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะสนับสนุนการเล่นน้ำสงกรานต์ ส่วนที่จ.ขอนแก่น ที่ใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ ผ่านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ก็มีปริมาณน้ำที่จะสนับสนุนการเล่นน้ำอย่างเพียงพอเช่นกัน

สำหรับในพื้นที่ภาคกลางหรือลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งใช้น้ำจาก 4 เขื่อนใหญ่ ทั้งเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นั้น ขณะนี้ได้มีการส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นปกติอยู่แล้ว และปริมาณน้ำที่ส่งลงมานี้ มีปริมาณเพียงพอที่จะให้ประชาชนในแต่ละจังหวัด ได้เล่นน้ำเช่นเดียวกับในพื้นที่อื่นๆ

อย่างไรก็ตาม การปล่อยน้ำจากเขื่อนต่างๆนี้ จะไม่กระทบต่อการใช้น้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค หลังเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝนนี้แต่อย่างใด ที่สุดนี้กรมชลประทาน ขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านเล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีความสุขและปลอดภัย รวมทั้ง ขอให้ทุกท่านที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี้ ขอให้เดินทางไป-กลับโดยสวัสดิภาพ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: