ซีพีเชิญเอ็นจีโอสังเกตการณ์ระบบทวนสอบย้อนกลับ

12 ต.ค. 2558 | อ่านแล้ว 1589 ครั้ง


	ซีพีเชิญเอ็นจีโอสังเกตการณ์ระบบทวนสอบย้อนกลับ

นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย เผยเตรียมรับคำเชิญจากซีพีเข้าร่วมสังเกตุการณ์การตรวจสอบระบบทวนสอบย้อนกลับ โดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก พร้อมนำหนังสือเชิญเปิดเผยต่อสาธารณะ ชี้หากซีพีตั้งใจหยุดทำลายทรัพยากรในท้องทะเลไทยก็ควรทำอย่างโปร่งใส เชื่อหากตั้งใจจริงทะเลไทยจะกลับมาสมบูรณ์สร้างอาชีพ และรายได้ให้ประมงไทยอย่างมหาศาล (ที่มาภาพข่าว: ASTV ผู้จัดการออนไลน์)

12 ต.ค. 2558 ASTV ผู้จัดการออนไลน์รายงานเมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ผ่านมาว่านายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย เปิดเผยต่อ “ASTVผู้จัดการภาคใต้” ว่า จะเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบระบบทวนสอบย้อนกลับโดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ตามที่ได้รับหนังสือเชิญจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ฯ  

โดยก่อนหน้านี้ นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทยได้โพสต์รูปภาพของหนังสือเชิญดังกล่าวในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุว่า “ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติสมาคมฯ เล็กๆ อย่างสมาคมรักษ์ทะเลไทย ผมคิดว่าคนไทยทุกๆ คนอยากเห็นความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยกลับมาเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนตามธรรมชาติที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานในอนาคต      

การที่ทางซีพีจะหยุดใช้ปลาป่นจากเรือผิดกฎหมาย จากอวนลากอวนรุน และจากเรือปั่นไฟ (ซึ่งจริงๆ แล้วแค่ 12% แต่เป็น 12% ที่ทำลายสัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อนมโหฬาร)       

ปลาป่นจาก by product มีมากพอ ขาดเท่าไหร่ท่านก็นำเข้า แค่นี้ก็จะช่วยรักษาแหล่งอาหาร อาชีพให้แก่พี่น้องคนไทยอีกจำนวนมาก ต้องขอโทษที่ต้องนำจดหมายของท่านบอกสาธารณะทางนี้นะครับ ซึ่งผมคิดว่าเมื่อซีพีมีความจริงใจที่จะร่วมแก้ไขปัญหา เราก็ควรทำอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา ขอบคุณอีกครั้งที่ให้เกียรติต่อทางสมาคมฯ นะครับ”

หนังสือเชิญของ ซี.พี. (ที่มาภาพ: ASTV ผู้จัดการออนไลน์)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในหนังสือเชิญฉบับดังกล่าวมีใจความสำคัญระบุว่า ในฐานะที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ฯ เป็นผู้ซื้อปลาป่นซึ่งมีวัตถุดิบส่วนหนึ่งที่มาจากการทำประมง และเป็นส่วนหนึ่งของ...(ภาษาอังกฤษตัวหนังสือไม่ชัด)...ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของห่วงโซ่อุปทานของการค้ากุ้งในระดับสากล และมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมประมงเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ และแรงงานทาสภายในห่วงโซ่อุปทาน ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

ทั้งนี้...(ภาษาอังกฤษตัวหนังสือไม่ชัด)...ได้กำหนดให้มีแผนงานในการตรวจสอบระบบทวนสอบย้อนกลับและตรวจสอบการใช้แรงงานตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก...(ภาษาอังกฤษตัวหนังสือไม่ชัด)...จากสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 ที่จะถึงนี้       

ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทะเลไทย แก้ปัญหาเรื่องค้ามนุษย์และแรงงานทาส ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวต่อสังคม และประเทศ บริษัทฯ ทราบว่า สมาคมรักษ์ทะเลไทยเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องต่อแนวปฏิบัติของบริษัท รวมถึงเป็นผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนวิถีประมงไทยเพื่อความยั่งยืน จึงขอใคร่เรียนเชิญท่าน หรือผู้แทนจากสมาคมรักษ์ทะเลไทยเข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์ในการตรวจสอบดังกล่าว      

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบระบบทวนสอบย้อนกลับโดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: