คนไทยรู้ยัง : ‘นักเรียน-ข้าราชการ’ ที่ได้ทุนการศึกษา ไปเรียนยังประเทศใดมากที่สุด ?

ทีมข่าว TCIJ 11 ก.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1206 ครั้ง

อันดับ 2. สหรัฐอเมริกา 1,185 คน คิดเป็นร้อยละ 31.17 อันดับ 3. ญี่ปุ่น 258 คน คิดเป็นร้อยละ 6.79 อันดับ 4. เยอรมัน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 6.02 อันดับ 5. ออสเตรเลีย 168 คน คิดเป็นร้อยละ 4.42 อันดับ 6. ฝรั่งเศส 114 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 อันดับ 7. เนเธอร์แลนด์ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 และอันดับ 8. จีน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 (ส่วนที่เหลือในประเทศอื่น ๆ อีก 30 ประเทศมี 308 คน) 

 

อนึ่งสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล (Scholarship Students) นั้นได้แก่ 1. ทุนเล่าเรียนหลวง (King's Scholarship Students) 2. ทุนรัฐบาล ก.พ. (Government Scholarship Students) 3. ทุนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ (Students under Ministry of Foreign Affairs' Scheme) 4. ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Students under Ministry of Science and Technology' Scheme) 5. ทุนรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุข (Students under Ministry of Public Health' Scheme) 6. ทุนรัฐบาลสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (Students under the Office of the Higher Education Commission) 7. ทุน 1 อำเภอ1 ทุน (The One District One Scholarship) 8. โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Students Winning Scholarship of the Institute of Promoting for Teaching Science and Technology)

 

ที่มา: ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ.

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: