คาดลำไยภาคเหนือปีนี้ผลผลิตลดลงจากปีก่อน 30 เปอร์เซนต์

11 มิ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1134 ครั้ง


	คาดลำไยภาคเหนือปีนี้ผลผลิตลดลงจากปีก่อน 30 เปอร์เซนต์

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรระบุผลผลิตลำไยในภาคเหนือปีนี้ คาดว่าจะลดลงจากปีก่อน 30 เปอร์เซนต์ สาเหตุมาจากปัจจัยสภาพอากาศ และมีการบังคับให้ออกนอกฤดูมากขึ้น เชื่อว่าผลผลิตขายได้ราคาดี (ที่มาภาพ: mcot.net)

11 มิ.ย. 2558 สทท.เชียงใหม่ รายงานว่านายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ที่ผ่านมาว่าปีนี้ผลผลิตลำไยในภาคเหนือ 8 จังหวัด เชื่อว่าจะขายได้ราคาดี ไม่มีปริมาณลำไยล้นตลาด เนื่องจากผลผลิตออกน้อยกว่าปีก่อน ซึ่งปีก่อนมีผลผลิตออกสู่ตลาด 5 แสนตัน ปีนี้เหลือเพียง 3 แสน 5 หมื่นตัน ลดลง 30 เปอร์เซนต์ ซึ่งปัจจัยเกิดจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการบังคับให้ลำไยออกนอกฤดูมากขึ้น และขณะนี้มีพ่อค้าคนกลางเข้ามาจองตามสวนของเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เฝ้าระวังเกรงจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร

ขณะที่พ่อค้าชาวจีนที่รับซื้อลำไยเชียงใหม่ บอกว่า ลำไยเชียงใหม่คุณภาพสู้ลำไยจันทบุรีไม่ได้นั้น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ชี้แจงว่า สภาพภูมิประเทศทั้งสองจังหวัดแตกต่างกัน พื้นที่การปลูกก็แตกต่างกัน โดยจันทบุรีการปลูกลำไยบนพื้นที่ราบดูแลรักษาง่าย ส่วนที่เชียงใหม่ ชาวบ้านทุกครัวเรือนจะปลูกลำไย บางรายปลูกอยู่บนภูเขาสูง ซึ่งยากต่อการดูแลรักษา ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่นิ่งนอนใจ โดยเข้าไปให้ความรู้เกษตรกรเพื่อปลูกลำไยให้มีคุณภาพ ขายได้ราคา ตามที่ตลาดต้องการ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: