เตือน 11 แหล่งน้ำปนเปื้อน ไม่ควรเล่นสงกรานต์

11 เม.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1585 ครั้ง


	เตือน 11 แหล่งน้ำปนเปื้อน ไม่ควรเล่นสงกรานต์

กรมควบคุมมลพิษเตือน 11 แหล่งน้ำไม่ควรใช้เล่นสงกรานต์  1.แม่น้ำยม บริเวณ อ.เมือง จ.สุโขทัย 2. กว๊านพะเยา บริเวณ อ.เมือง จ.พะเยา 3. แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 4.แม่น้ำเลย บริเวณ อ.เมือง จ.เลย 5. แม่น้ำลำปาว บริเวณ อ.กมลาไสย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 6.แม่น้ำเสียว บริเวณ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 7.แม่น้ำชุมพร บริเวณ อ.เมือง จ.ชุมพร 8.แม่น้ำปากพนัง บริเวณ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  9. แม่น้ำตาปี บริเวณ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 10.แม่น้ำปัตตานี บริเวณอ.เมือง จ.ปัตตานี 11.ทะเลหลวง บริเวณ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง (ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย)

11 เม.ย. 2558 นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่าจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 พบว่า แหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกสูง (ใช้แบคทีเรียกลุ่ม ฟีคอลโคลิฟอร์ม ในแหล่งน้ำที่มีค่ามากกว่า 4,000 หน่วย เป็นตัวชี้วัด) และไม่ควรนำน้ำนั้นมาใช้ในการเล่นสาดน้ำกัน ได้แก่

1.แม่น้ำยม บริเวณ อ.เมือง จ.สุโขทัย 

2. กว๊านพะเยา บริเวณ อ.เมือง จ.พะเยา

3. แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

4.แม่น้ำเลย บริเวณ อ.เมือง จ.เลย

5. แม่น้ำลำปาว บริเวณ อ.กมลาไสย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

6.แม่น้ำเสียว บริเวณ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

7.แม่น้ำชุมพร บริเวณ อ.เมือง จ.ชุมพร

8.แม่น้ำปากพนัง บริเวณ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  

9. แม่น้ำตาปี บริเวณ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

10.แม่น้ำปัตตานี บริเวณอ.เมือง จ.ปัตตานี 

11.ทะเลหลวง บริเวณอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่บริเวณคูเมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำรอบๆคูเมือง จำนวน 10 จุด พบว่า 8 จุดที่ตรวจเก็บตัวอย่างมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้และอีก 2 จุด มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ได้แก่ ด้านทิศตะวันตก บริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม และด้านทิศเหนือ บริเวณหน้าศูนยค์อมพิวเตอร์ ซิตี้ จ.เชียงใหม่ กล่าวคือ คุณภาพน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่สามารถใช้เล่นน้ำหรือสาดน้ำได้ตามปกติ แต่จะต้องระมัดระวังไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย

พร้อมฝากถึงประชาชนให้มีความระวังระวังในการเล่นน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่ว่าจะใช้น้ำจากแหล่งใด ทั้งคนสาดน้ำและคนที่ถูกสาดน้ำ ควรพยายามระวังส่วนที่เป็นทางเข้าสู่ร่างกาย เช่น ตา หู จมูก ปาก โดยเฉพาะเมื่อเล่นน้ำเสร็จ ควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อย ถ้าเกิดอาการผิดปกติของร่างกายเช่น ระคายเคืองผิวหนัง เกิดเม็ดผื่นคัน ควรหยุดเล่นทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว

 

 

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: