ชาวเน็ตค้านตัดต้นไม้ขยายทางหลวง จ.น่าน

11 มี.ค. 2558 | อ่านแล้ว 2412 ครั้ง


	ชาวเน็ตค้านตัดต้นไม้ขยายทางหลวง จ.น่าน

ชาวเน็ตระดมล่าชื่อวอนคณะกรรมาธิการการคมนาคม ขออนุรักษ์เก็บอุโมงค์ต้นไม้ประวัติศาสตร์เมืองน่าน ในโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 1080 (ที่มาภาพข่าวจาก: change.org)

11 มี.ค. 2558 กลุ่ม Big Trees ได้ทำแคมเปญรณรงค์ผ่าน www.change.org เรื่อง ขอร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการคมนาคม ขออนุรักษ์เก็บอุโมงค์ต้นไม้ประวัติศาสตร์เมืองน่าน ในโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 1080 โดยระบุว่าเนื่องจากกรมทางหลวง ได้มีโครงการขยายไหล่ทางถนนสายน่าน - ทุ่งช้าง จาก 9 เมตร เป็น 12 เมตร ระยะทาง 138 กิโลเมตร ถึงชายแดนห้วยโก๋น ทำให้มีการตัดต้นไม้ข้างทางจำนวนมาก ทางกลุ่มและเครือข่ายจึงมีความเห็นว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนควรจะต้องร่วมไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง จึงอยากขอร้องต่อคณะกรรมาธิการคมนาคมให้มีการอนุรักษ์เก็บอุโมงค์ต้นไม้ประวัติศาสตร์เมืองน่าน ในโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 1080  น่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ  ด้วยเหตุผลสำคัญ 7 ประการ ดังนี้

1. ประโยชน์ด้านนิเวศบริการ: ให้ความร่มรื่นแก่ผู้ใช้ถนน สร้างอากาศบริสุทธิ์ ป้องกันฝุ่นมลพิษ

2. เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว เสน่ห์ของเมืองน่านสร้างบรรยากาศที่ดีในการเดินทางที่มีต้นไม้

หลากหลายสายพันธุ์ ดอกไม้แต่ละสีสลับกันตลอดทาง นักท่องเที่ยวไม่ได้มาเพราะถนนกว้าง แต่มาเพราะมีอุโมงค์ต้นไม้ที่ไม่เหมือนใคร

3. เป็นสถานที่ไม่กี่แห่งในโลกที่มีอุโมงค์จามจุรีและอุโมงค์ต้นสัก เป็นเอกลักษณ์ของน่านที่ชาวน่านภาคภูมิใจ

4. สิ่งที่สูญเสียคือต้นไม้นับพันต้น ไม่คุ้มค่ากับเพียงแค่การขยายไหล่ทางออกไปข้างละ 1.5 เมตร

5. ส่วนข้ออ้างที่ว่าตัดต้นไม้เพื่อความปลอดภัยนั้น  ทางกลุ่มเห็นว่าที่จริงแล้วต้นไม้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อการขับขี่ อันตรายและอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากความประมาทของคน เพราะคนที่เคารพกฎจราจรไม่เคยมีใครตายเพราะต้นไม้ นอกจากนั้น ยิ่งถนนกว้างก็ยิ่งทำให้คนขับรถเร็ว โอกาสประสบอุบัติเหตุก็มากขึ้น และถ้ารถเสียหลักโดยไม่มีต้นไม้สองข้างทางคอยป้องกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือการตกหน้าผา

6. การขยายไหล่ทางไม่ได้ช่วยชาวบ้านให้มีเศรษฐกิจดีขึ้น เพราะถ้าอุโมงค์ต้นไม้หายไป ไม่มีทัศนียภาพที่สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยว เมืองน่านก็จะเป็นเมืองทางผ่านโดยสมบูรณ์

7. เป็นต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์ ให้กับจังหวัดอื่นๆและประเทศในกลุ่ม AEC

ถ้าเกิดการตัดอุโมงค์ต้นไม้และกลุ่มต้นไม้หลายสายพันธุ์ ก็จะไม่หลงเหลือเป็นประวัติศาสตร์ให้รุ่นลูกหลานได้ภูมิใจ มรดกทางธรรมชาตินี้ก็จะสูญเสียไปโดยไม่สามารถนำกลับคืนมาได้

ข้อเรียกร้องเพื่อเก็บอุโมงค์ต้นไม้เส้นประวัติศาสตร์ของทางหลวงหมายเลข 1080 น่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ 

1. การเก็บอุโมงค์ต้นไม้ และต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของจังหวัดน่านในช่วง

- อุโมงค์ต้นไม้ผาสิงห์: ต้นไม้ระหว่าง กม.ที่ 379 ถึง กม. ที่ 386 ซึ่งเป็นต้นสัก ประดู่ เชื่อมกับอุโมงค์ต้นไม้จามจุรีที่มีความสมบูรณ์และสวยงามที่สุดในจังหวัดน่าน

- อุโมงค์ต้นไม้ท่าวังผา: เขตอำเภอท่าวังผา บ้านปง-ฝายมูล ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

- อุโมงค์ต้นไม้ปัว-เชียงกลาง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

2.  การขุดล้อม ขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

3. ทำให้เป็นเอกลักษณ์ประจำเมืองน่าน แหล่งท่องเที่ยวและจุดถ่ายรูป

ดังนั้นทางกลุ่มขอให้ทางคณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระงับการตัดต้นไม้ในบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะมีการทำประชาพิจารณ์หรือการหาทางออกร่วมกันระหว่างแขวงการทางน่านที่ 2 กับเครือข่ายศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน หากกรมทางหลวงร่วมกันเก็บทัศนียภาพแบบน่านน่านควบคู่ไปกับทางหลวงสาย 1080 จะถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ อันสำคัญ และเป็นต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์เป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆและประเทศในกลุ่ม AEC อย่างดียิ่ง

สำหรับผู้สนใจที่จะสนับสนุนแคมเปญ "ขออนุรักษ์เก็บอุโมงค์ต้นไม้ประวัติศาสตร์เมืองน่าน ในโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 1080 โดยระบุว่าเนื่องจากกรมทางหลวง" สามารถลงชื่อได้ (คลิ๊กที่นี่)

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: